Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Razpis pripravniških mest za šolsko leto 2004/2005
Datum objave: 05.11.2004
Rok za prejem ponudb: 15.06.2005
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Status: Najavljen razpis
Kontaktna oseba:

Meta Brank

Razpisna dokumentacija:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.115/03-uradno prečiščeno besedilo) objavlja

 

Razpis pripravniških mest za šolsko leto 2004/2005

 

1. v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence,

 

2. v srednjih šolah in dijaških domovih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja kot javno službo.

 

POGOJI PRIJAVE

Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki iščejo prvo zaposlitev in izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03-uradno prečiščeno besedilo) in z 2. členom Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 30/96, 54/97, 50/98, 19/2002) določene pogoje za strokovnega delavca/ko v šoli.

 

POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati/ke za pripravniška mesta se prijavijo na obrazcu DZS 1.243 - Prijavnica na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, ki je naprodaj v knjigarnah, k prijavi pa priložijo:

- dokazilo o izobrazbi,

- potrdilo fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih in

- pisno izjavo kandidata/ke, da išče prvo zaposlitev.

 

ROK PRIJAVE

- najkasneje do 30. novembra 2004 z začetkom dela 1. februarja 2005 in

- najkasneje do 15. junija 2005 z začetkom dela 1. septembra 2005.

 

RAZPOREJANJE

Število pripravniških mest bo omejeno glede na obseg proračunskih sredstev in finančni načrt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

 

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki bodo na temelju kriterijev izbire zbrali večje število točk, upoštevani pa bodo naslednjih kriteriji izbire:

- študijski uspeh – kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih, povprečna ocena pa predstavlja število točk, zbranih po tem kriteriju,

- pedagoška študijska smer oziroma študijska smer, za katero pedagoški študijski programi ne obstajajo – 5 točk,

- ponovna prijava – po kriteriju ponovne prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest in bili zavrnjeni.

 

Neustreznih in nepopolnih prijav ter prijav, ki bodo vložene po roku, ne bomo obravnavali.

 

Prijave s prilogami sprejema Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS PRIPRAVNIŠKIH MEST – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. Za dodatna pojasnila glede razpisa pripravniških mest lahko pokličete Meto Brank, tel.: (01) 478 42 15.

 

Kandidati/ke bodo o izbiri in razporeditvi obveščeni najkasneje v roku 60 dni od določenega roka prijave.

 

Informacija: Zaradi razdružitva Ministrstva za šolstvo, znanost in šport vas prosimo, da prijave s prilogami pošljete na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS PRIPRAVNIŠKIH MEST – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj