NAPOVED DOGODKOV

27. 7. 2015
Podpis Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu za obdobje 2016 – 2018

20. 7. 2015
Neformalno srečanje ministrov za konkurenčnost

15. 7. 2015
Novinarska konferenca in predstavitev pilotnega projekta "Davčno opismenjevanje mladih"