NAPOVED DOGODKOV

7. 10. 2014
Nacionalni posvet v visokem šolstvu: priznavanje izobraževanja

21. 8. 2014
Predstavitev rezultatov projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

20. 8. 2014
Napoved novinarske konference