Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

5442-1/2019 Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022
Datum objave: 21.06.2019
Rok za prejem ponudb: 16.09.2019 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Damjana Herman, e-pošta: damjana.herman(at)gov.si, 

Simona Tomažič, e-pošta: simona.tomazic(at)gov.si 

Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh. Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela do 6. 9. 2019 do 10.30. ure

Razpisna dokumentacija:

V Uradnem listu RS, št.39/19 z dne 21. 6. 2019 je bil objavljen:

 

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

 

 

Razpisna dokumentacija:

 1. Javni razpis za Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 (docx, pdf)
 2. Prijavni obrazec (docx)
 3. Priloge k Prijavnemu obrazcu: 
  • Finančni načrt operacije s časovno dinamiko (xls) 
  • Obrazložitev Finančnega načrta k točki 4 Prijavnega obrazca (xls)
  • Strateški dokument/i (če ima prijavitelj že oblikovane/ga in sprejete/ga)
  • Dokazila k točki C. Vsebinska zasnova operacije 1.1, 1.2, 2.3 in k prilogi k C.3.1 Prijavnega obrazca
 4. Navodila za pripravo vloge na javni razpis (docx)
 5. Opremljenost vloge (docx)
 6. Ocenjevalni list (docx)
 7. Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 10. 2018 (xlsx)
 8. Obračun standardnega stroška na enoto za organizacijsko podporo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih (xls)
 9. Obračun standardnega stroška na enoto za izvedbo gostovanja gostujočega tujega strokovnjaka (xlsx)
 10. Lista prisotnosti za Aktivnost 1: krajša gostovanja (docx)
 11. Mesečno poročilo o opravljenem delu za Aktivnost 2: daljša gostovanja (docx)
 12. Izjava gostujočega tujega strokovnjaka (docx)
 13. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (docx)
 14. Priloga 1 Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa (docx)
 15. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/za_upravicence/navodila/
 16. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani: www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
 17. Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopen na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/prirocnik-e-ma.pdf

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Razpisano sredstev: 2.620.249,42 EUR
Drugi podatki:
 • Informativni dan za potencialne upravičence je potekal 5. 7. 2019 ob 10. uri, v sejni sobi 503/504 na ministrstvu, Kotnikova 38, Ljubljana. Objavljamo prezentacijo (pptx).
Nazaj