Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

FLAG-ERA III JTC 2019 FLAG-ERA Joint Transnational Call 2019 for research projects in synergy with the two Flagships Graphene Flagship and Human Brain project
Datum objave: 21.11.2018
Rok za prejem ponudb: 19.02.2019 do 17:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Andrej Ograjenšek

tel.: 01 478 46 34

e-mail: andrej.ograjensek(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

Predmet: 

Sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte FLAG-ERA Joint Transnational Call 2019 for research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain project (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

Partnerji v razpisu: 

Belgija, Bolgarija, Estonija, Francija, Grčija, Italija, Izrael, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija.

Višina nacionalnih sredstev:

Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).   

Trajanje projektov:  

Največ 36 mesecev

Upravičenci: 

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa

 

Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 53-55)  v dokumentu: FLAG-ERA JTC 2019 Call Announcement."


Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.


Predvideni terminski plan razpisa: 
Rok za oddajo mednarodnih prijav: 19. Februar 2019.

Mednarodno prijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

Rezultati razpisa: predvidoma oktober 2019

Začetek projektov: predvidoma od decembra 2019

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.


 

POMEMBNO!     
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

 

Razpisano sredstev: 630.000,00 EUR
Drugi podatki:
Nazaj