Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-278/2018 Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020
Datum objave: 22.06.2018
Rok za prejem ponudb: 28.06.2019
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Mateja Berčan
telefon: 01 478 46 32 - vsak delovni dan med 9.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30
e-naslov: mateja.bercan(at)gov.si in gp.mizs@gov.si (s pripisom: 5442-278/2018, 5442-279/2018, 5442-280/2018)

 

Razpisna dokumentacija:
  • Poziv za oddajo vloge (pdf)
  • Vloga za odločitev o podpori ESS (doc), z usmeritvami za izpolnjevanje vloge za odločitev o podpori ESS (docx) - dopolnjeno dne 17. 8. 2018
  • Finančni načrt (xls)
  • Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)

Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje  udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti.
 
Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij se bo izvajal kot neposredna potrditev operacije – program potencialnega upravičenca, ki je bil predhodno izbran prek programa Erasmus+. Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 200,00 EUR oziroma 220,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto.

 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

Razpisano sredstev: 2.218.450,00 EUR
Drugi podatki:

Rok za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2018 je do razdelitve sredstev oziroma do vključno 28. 6. 2019.


Rok za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019 je od 1. 6. 2019 do razdelitve sredstev oziroma do vključno 30. 6. 2020.


Rok za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2020 je 1. 6. 2020 do razdelitve sredstev oziroma do vključno 30. 9. 2020

Nazaj