Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

ERA PerMed JTC 2018 ERA PerMed -1st Joint Transnational Call for Proposals
Datum objave: 09.02.2018
Rok za prejem ponudb: 10.04.2018 do 17:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

dr. Eva Batista
Tel: 014784754
E-mail: eva.batista(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte »Joint Transnational Calls for Proposals (2018) for »Research Projects on Personalised Medicine – Smart Combination of Pre-Clinical and Clinical Research with Data and ICT Solutions« (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. 

 

Partnerji v razpisu:  Avstrija, Belgija, Kanada, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Turčija

 

Višina zavezanih nacionalnih sredstev: Največ 420.000,00 EUR z možnostjo dodatnega financiranja v okviru prispevka Evropske komisije (v obliki »top up« financiranja).

 

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (70.000 EUR letno).   

 

Trajanje projektov: Največ 36 mesecev

 

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 49-52 v dokumentu »ERA PerMed JTC 2018 - Guidelines for Applicants«)

 

Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo negospodarsko dejavnost.

 

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15 in 27/17) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

 

Predvideni terminski plan razpisa:

Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 10. april 2018.  Mednarodno predprijavo  mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

 

POMEMBNO!
Slovenski prijavitelji morajo sočasno ob uradni elektronski oddaji mednarodne predprijave na e-naslov nacionalne kontaktne osebe za razpis poslati skeniran ožigosan in podpisan dokument, ki je objavljen na spletni strani razpisa (in spodaj v priponki).

 

Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodni predprijavo pregledajo in v primeru morebitnih napak pri vnosu, le-te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis.

 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 5. julij 2018. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni (najkasneje do 8. junija 2018).

Rezultati razpisa: Predvidoma oktobra 2018
Začetek projektov: Najkasneje 1. julija 2019

 

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

 

POMEMBNO!     
Svetujemo, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

 

Razpisano sredstev: 420.000 EUR
Drugi podatki:
  • Javni razpis z nacionalnimi pravili financiranja (pdf)
  • Nacionalni dokument, ki ga izpolnijo slovenski prijavitelji in posredujejo sočasno ob uradni elektronski oddaji mednarodne predprijave na e-naslov: eva.batista(at)gov.si (doc)

 

AKTUALNO

V skladu z odločitvijo Mednarodnega odbora razpisa (Joint Call Secretariat) je bil podaljšan rok za posredovanje informacij o rezultatih predprijavne faze koordinatorjem projektnih predlogov in potencialnih vabil za sodelovanje v drugi fazi razpisa ter rok za oddajo mednarodnih prijav.

 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 26. julij 2018 do 17. ure

 

POMEMBNO: Nacionalni dokument, ki ga izpolnijo slovenski prijavitelji, posredujejo sočasno ob uradni elektronski oddaji mednarodne prijave na e-naslov: peter.volasko(at)gov.si

 

Objavljamo rezultate Javnega transnacionalnega razpisa ERA PERMED JTC 2018 (pdf)

 

Nazaj