Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

ERA PerMed JTC 2018 ERA PerMed -1st Joint Transnational Call for Proposals
Datum objave: 09.02.2018
Rok za prejem ponudb: 10.04.2018 do 17:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

dr. Eva Batista
Tel: 014784754
E-mail: eva.batista(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte »Joint Transnational Calls for Proposals (2018) for »Research Projects on Personalised Medicine – Smart Combination of Pre-Clinical and Clinical Research with Data and ICT Solutions« (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. 

 

Partnerji v razpisu:  Avstrija, Belgija, Kanada, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Turčija

 

Višina zavezanih nacionalnih sredstev: Največ 420.000,00 EUR z možnostjo dodatnega financiranja v okviru prispevka Evropske komisije (v obliki »top up« financiranja).

 

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (70.000 EUR letno).   

 

Trajanje projektov: Največ 36 mesecev

 

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 49-52 v dokumentu »ERA PerMed JTC 2018 - Guidelines for Applicants«)

 

Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo negospodarsko dejavnost.

 

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15 in 27/17) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

 

Predvideni terminski plan razpisa:

Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 10. april 2018.  Mednarodno predprijavo  mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

 

POMEMBNO!
Slovenski prijavitelji morajo sočasno ob uradni elektronski oddaji mednarodne predprijave na e-naslov nacionalne kontaktne osebe za razpis poslati skeniran ožigosan in podpisan dokument, ki je objavljen na spletni strani razpisa (in spodaj v priponki).

 

Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodni predprijavo pregledajo in v primeru morebitnih napak pri vnosu, le-te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis.

 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 5. julij 2018. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni (najkasneje do 8. junija 2018).

Rezultati razpisa: Predvidoma oktobra 2018
Začetek projektov: Najkasneje 1. julija 2019

 

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

 

POMEMBNO!     
Svetujemo, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

 

Razpisano sredstev: 420.000 EUR
Drugi podatki:
  • Javni razpis z nacionalnimi pravili financiranja (pdf)
  • Nacionalni dokument, ki ga izpolnijo slovenski prijavitelji in posredujejo sočasno ob uradni elektronski oddaji mednarodne predprijave na e-naslov: eva.batista(at)gov.si (doc)

 

AKTUALNO

V skladu z odločitvijo Mednarodnega odbora razpisa (Joint Call Secretariat) je bil podaljšan rok za posredovanje informacij o rezultatih predprijavne faze koordinatorjem projektnih predlogov in potencialnih vabil za sodelovanje v drugi fazi razpisa ter rok za oddajo mednarodnih prijav.

 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 26. julij 2018 do 17. ure

 

POMEMBNO: Nacionalni dokument, ki ga izpolnijo slovenski prijavitelji, posredujejo sočasno ob uradni elektronski oddaji mednarodne prijave na e-naslov: peter.volasko(at)gov.si

 

Objavljamo rezultate Javnega transnacionalnega razpisa ERA PERMED JTC 2018 (pdf)

 

Nazaj