Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-92/2017 JAVNI RAZPIS »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«
Datum objave: 16.06.2017
Rok za prejem ponudb: 10.07.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Urška Pančur

e-pošta: urska.pancur(at)gov.si

telefon: 01 478 46 75, delavnik med 10.30 in 11.30

 

ali

 

dr. Klemen Klun

e-pošta: Klemen.Klun(at)gov.si
telefon: 01 400 52 83, delavnik med 13.30 in 14.30

Razpisna dokumentacija:

1. Besedilo razpisa (tif) (docx)
2. Obrazec za oddajo prijave (doc)
3. Navodila za prijavo (docx)
4. Prijavnica za projekt (doc)
5. Priloge k prijavnici:
   a) Finančni načrt (xls)
   b) Izjava prijavitelja oziroma konzorcijskega partnerja (doc) - glejte popravljen obrazec.
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (docx)
7. Ocenjevalni list (docx)
8. Seznam kazalnikov (doc)
9. Kohezijski regiji, statistične regije in občine Republike Slovenije (xls)
10. Stopnja brezposelnosti (docx)

 

Popravljen obrazec 5.b) Izjava prijavitelja (doc) - obrazec izpolnite le, če želite, da MIZŠ pridobi potrdilo FURS.

Razpisano sredstev: Največ do 1,620.000 €
Drugi podatki:

Informativni dan za potencialne upravičence, 21. 6. 2017, MIZŠ, Masarykov 16, Ljubljana - (pptx)

 

Soglasje k objavi delovnega mesta - (pdf)

 

Vprašanja in odgovori - 27. 6. 2017 (doc)

 

Usmeritve za sklepanje pogodbe o zaposlitvi z asistentom - (doc)

 

 

 

Nazaj