Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-134/2016/9 Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«
Datum objave: 20.01.2017
Rok za prejem ponudb: 06.03.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

mag. Tjaša Kotar, elektronska pošta: tjasa.kotar(at)gov.si

 in

dr. Klemen Klun, elektronska pošta; klemen.klun(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
    1. Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje (docx),
    2. Obrazec za oddajo vloge (docx),
    3. Navodila za prijavo na javni razpis (docx),
    4. Prijavnica za projekt (doc),
    5. Priloge k prijavnici:
     a) Izračun urne postavke stroškov osebja (xlsx)  - glejte popravljen obrazec,
     b) Finančni načrt (xlsx),
     c) Vzorec konzorcijske pogodbe (doc),
     d) Izjava o izpolnjevanju pogojev (doc),
    6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc),
    7. Ocenjevalni list (doc),
    8. Seznam kazalnikov (doc),
    9. Obračun stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja, časovnica (xlsx),
    10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s prilogami, verzija 2.1 (doc),
    11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020 (doc),
    12. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2 (doc).
     1.  

      Popravljen obrazec 5. a) - Izračun urne postavke stroškov osebja (xlsx)

  Razpisano sredstev: 2,778.000,00 EUR
  Drugi podatki:

  Informativni dan bo 26. 1. 2017 ob 9.uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Masarykova 16, v veliki sejni sobi v pritličju.

   

  Dodatno pojasnilo - 1. 2. 2017 (docx)

  Nazaj