Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

5442-134/2016/9 Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«
Datum objave: 20.01.2017
Rok za prejem ponudb: 06.03.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

mag. Tjaša Kotar, elektronska pošta: tjasa.kotar(at)gov.si

 in

dr. Klemen Klun, elektronska pošta; klemen.klun(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
    1. Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje (docx),
    2. Obrazec za oddajo vloge (docx),
    3. Navodila za prijavo na javni razpis (docx),
    4. Prijavnica za projekt (doc),
    5. Priloge k prijavnici:
     a) Izračun urne postavke stroškov osebja (xlsx)  - glejte popravljen obrazec,
     b) Finančni načrt (xlsx),
     c) Vzorec konzorcijske pogodbe (doc),
     d) Izjava o izpolnjevanju pogojev (doc),
    6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc),
    7. Ocenjevalni list (doc),
    8. Seznam kazalnikov (doc),
    9. Obračun stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja, časovnica (xlsx),
    10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s prilogami, verzija 2.1 (doc),
    11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020 (doc),
    12. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2 (doc).
     1.  
       Popravljen obrazec 5. a) - Izračun urne postavke stroškov osebja (xlsx)

        DODATNO POJASNILO k točki 2.7. javnega razpisa: Razmerje v besedilu: "Preostala sredstva pa se bodo delila v razmerju 50,59 % KRVS in 49,41 % KRZS, pri čemer se bo tudi za ostale vključene institucije upoštevala lokacija sedeža institucije oziroma konzorcijskega partnerja." velja le za primer, ko zavodu pripade natanko 40 % sredstev.

        DODATNO POJASNILO IZVAJANJE AKTIVNOSTI

        Pri načrtovanju aktivnosti upoštevajte, da če otrok na primer med leti prehaja med regijama, se sredstva vedno črpajo iz regije, v kateri se aktivnosti povezane z otrokom izvajajo (sedež zavoda, šole, NVO ...).

    Razpisano sredstev: 2,778.000,00 EUR
    Drugi podatki:

    Informativni dan bo 26. 1. 2017 ob 9.uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Masarykova 16, v veliki sejni sobi v pritličju.

     

    Dodatno pojasnilo - 1. 2. 2017 (docx)

    Popravek. Popravi se stavek: "Preostali konzorcijski partnerji (vključno z zavodom), ki imajo sedež v prvi kohezijski regiji, črpajo sredstva iz prve kohezijske regije."

     

    Dodatno pojasnilo Izračun - 23. 2. 2017: (docx) (xlsx)

    Nazaj