Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

ERA-MBT JTC 2016 ERA-MarineBiotech (ERA-MBT) Third Joint Transnational Call
Datum objave: 13.12.2016
Rok za prejem ponudb: 07.03.2017 do 15:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

mag. Kim Turk


tel.: 01 4784705
E-mail: Kim.turk(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

 

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte ERA-MarineBiotech (ERA-MBT) Third Joint Transnational Call (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

Partnerji v razpisu:  Belgija, Kanada, Nemčija, Norveška, Portugalska (Azori), Romunija, Slovenija, Španija

 


Višina nacionalnih sredstev: Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 180.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 60.000 EUR letno).   

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 18 v dokumentu “Guidelines for applicants”. 

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Predvideni terminski plan razpisa: 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 7. marec 2017.  Mednarodno prijavo  mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na
spletni strani razpisa.

  

Rezultati razpisa: predvidoma v avgustu 2017
Začetek projektov: predvidoma v začetku 2018

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu. 

 

 

POMEMBNO!     
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Razpisano sredstev: 360.000,00 EUR
Drugi podatki:

 

 

 

 

Nazaj