Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5442-142/2016/14 Javni razpis "Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam"
Datum objave: 25.11.2016
Rok za prejem ponudb: 09.01.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

mag. Tjaša Kotar, elektronska pošta: tjasa.kotar(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

1. Javni razpis za izbor operacij Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam (docx),

2. Obrazec za oddajo vloge (docx),

3. Navodila za prijavo na javni razpis (docx),

4. Prijavnica za projekt (docx),

5. Priloge k prijavnici:

    a) Vzorec konzorcijske pogodbe (docx),

    b) Finančni načrt (xls),

    c) Izračun urne postavke stroškov osebja (xlsx), - glejte popravek v popravljenem obrazcu,

    d) Izjava prijavitelja (docx), 

    e) Izjava konzorcijskega partnerja (docx),

6. Vzorec dogovora s sodelujočim vzgojno-izobraževalnim zavodom ali drugo institucijo (docx),

7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (docx),

8. Ocenjevalni list (docx), - glejte dopolnjen obrazec,

9. Seznam kazalnikov (docx),

10. Obračun stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja, časovnica (xlsx),

11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s prilogami, verzija 2.1 (docx),

12. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020 (docx),

13. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2 (docx).

 

Popravljen obrazec 5. c) - Izračun urne postavke stroškov osebja v celici U22 (xlsx)

 

Dopolnjen obrazec 8. - Ocenjevalni list (docx)

 

Vsa navodila so dostopna tudi na spletni strani.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/za_upravicence/navodila/

Razpisano sredstev: 4,000.000,00 EUR
Drugi podatki:

Informativni dan bo 7. 12. 2016 ob 9.uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v veliki sejni sobi v pritličju.

 

Vprašanja in odgovori - 3. 1. 2017 (pdf)

Nazaj