Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PKP 2016 Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017
Datum objave: 12.08.2016
Rok za prejem ponudb: 10.10.2016
Izdajatelj: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

E: pkp(at)sklad-kadri.si, T: 01 434 10 81

Razpisna dokumentacija:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je dne 12. 8. 2016 objavil

 

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije- programa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju- Po kreativni pori do znanja 2016-2020«, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Razpisano sredstev: 3.992.210,00 EUR
Drugi podatki:
Nazaj