Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Poziv za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2015 za raziskovalce iz Republike Slovenije
Datum objave: 09.12.2014
Rok za prejem ponudb: 30.04.2015 do 15:00
Izdajatelj: MIZŠ in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Mag. Darka Tea Glažar
Vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, MIZŠ
Tel: +386 1 / 400 5294
e-mail: tea.glazar(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) – podpisan aprila 2001 - JSPS vsako leto zagotavlja predvidoma 3 podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije.

Štipendije so namenjene mladim, obetavnim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

 • Področja: vse vede
 • Trajanje: 12 ali 24 mesecev
 • Odhod na Japonsko: kadarkoli med 1. 4. in 30. 11. 2015
 • Pogoji:
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot 6 let),
  • kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati),
  • potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela
 • Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 362.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, nezgodno in zdravstveno zavarovanje


  Kandidati se prijavijo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Prijavi je potrebno priložiti naslednje dokumente (vsi dokumenti, razen kopije doktorata -potrdila, morajo biti v izvirniku):
  • prijavni obrazec,
  • kopija dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti),
  • priporočilno pismo nadrejenega v angleškem ali japonskem jeziku,
  •  pisno soglasje japonskega gostitelja v angleškem ali japonskem jeziku

Če se na poziv prijavi več študentov, kot je dogovorjena slovenska kvota, bodo prednostno izbrani tisti, ki imajo na osnovi vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS na dan oddaje vloge višji seštevek točk pri kategoriji A (A1 + A2 + A3).Prilogi:

 • Podrobnejše informacije (pdf) - v angleščini
 • Prijavni obrazec (doc) (pdf- v angleščini
Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj