Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

5440-10/2013 Javni razpis za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«
Datum objave: 02.08.2013
Rok za prejem ponudb: 10.09.2013 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Saša Grajzar

tel. 01 400 5221

e-pošta: sasa.grajzar(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:
 • Besedilo razpisa (doc)
 • Obrazec za oddajo prijave (doc)
 • Navodila za prijavo (doc)
 • Prijavnica za projekt (doc)
 • Priloge k prijavnici
  • Načrt aktivnosti in rezultatov projekta in Finančni načrt (xls)
  • Vzorec konzorcijske pogodbe (doc)
  • Dogovor s sodelujočo šolo (doc)
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)
 • Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (doc)
 • Ocenjevalni list (doc)
 • Zahtevek za izplačilo stroška na enoto in poročilo o izvedbi programa UVOP (xls)
 • Zbornik Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule, Osnovna šola Koper, 2010
 • Rezultati in gradivo operacije Slovenščina kot drugi jezik,  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik; povezava na spletno stran http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=8&L2_ID=94&LANG=slo
 • Zbornik Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno življenje, Srednja ekonomska šola Ljubljana, 2010
 • Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij ESS (pdf)
 • Priloge k Navodilom MIZŠ za izvajanje operacij ESS:
  • Priloga 1: Obrazec o stroških dela (xls)
  • Priloga 2: Lista prisotnosti (doc)
  • Priloga 3: Poročilo o opravljenem delu - časovnica (xls)
  • Priloga 4: Katalog upravičenih stroškov in navedba potrebnih dokazil (doc)
  • Priloga 5: Najvišje vrednosti nekaterih upravičenih stroškov (doc)
  • Priloga 6: Zahtevek za izplačilo avansa (xls)
  • Priloga 7: Podatki o postopku oddaje javnega naročila (doc)
  • Priloga 8: Seznanitev posredniškega telesa o javnem naročilu (doc)
  • Priloga 9: Informiranje in obveščanje javnosti (doc)
  • Priloga 10: Obračun pavšalnih stroškov na operaciji (xls)
 • Dodatek k Navodilom MIZŠ za izvajanje operacij ESS:
  • Dodatek 1: Primer podjemne in avtorske pogodbe, primer zahtevka za plačilo skupaj z obračunom prevoznih stroškov (doc)
  • Dodatek 2: Primer aneksa k pogodbi o zaposlitvi, primer dogovora o povečanem obsegu dela, primer sklepa o določitvi višine delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (doc)
 • Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR) (pdf)
Razpisano sredstev: 748.270,00 EUR
Drugi podatki:

Informativni dan za potencialne prijavitelje bo 20. 8. 2013 ob 10. uri v sejni sobi v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana)

Nazaj