Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
5440-11/2016 Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 23.09.2016 20.10.2016 do 12. ure
5440-23/2015 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 22.09.2016
5442-152/2016 Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih" Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 09.09.2016 03.10.2016 do 10. ure
5442-16/2016 Rezultat javnega razpisa za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 19.08.2016 05.09.2016 do 12. ure
411-25/2015/39 Poziv osebam javnega prava za izkaz interesa za vnos programov v objekte znotraj Rafutskega parka z vilo z možnostjo sofinanciranja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 19.08.2016 14.10.2016
PKP 2016 Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 12.08.2016 10.10.2016
5440-22/2015 Rezultat Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 10.08.2016
5442-14/2016 Rezultat javnega razpisa za operacijo Razvoj kadrov v športu 2016-2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 08.08.2016
4300-135/2016 Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 05.08.2016 30.08.2016 do 13. ure
5440-19/2015 Rezultat Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 03.08.2016
5442-128/2016 Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 21.07.2016 31.08.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62