Skoči na vsebino

NAVODILA ZA UPORABO EVŠ

EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV

 • Navodila za kreiranje EMŠO v eVŠ (pdfvideo prikaz na Youtube)
  • Prečrkovalnih posebnih znakov pri kreiranju EMŠO (pdf) - v spletni servis se vnaša znak iz zadnjega stolpca

 

Opis kontrol podatkov o študentih, ki jih omogoča eVŠ

 

V okviru eVŠ lahko informacijski sistemi visokošolskih zavodov preko spletnega servisa eVS_PladenjWs kličejo storitev preverjanja podatkov o študentih za naslednje kontrole:

 • A2 - Kontrola upravičenosti do vpisa v dodatno leto: procesogram (pdf) in njegov opis (doc)
  • Opozorilo 28. 7. 2017: Visokošolski zavodi upoštevajte, da do vpisa absolventa oz. dodatnega leta niso upravičeni študenti, ki so se po merilih za prehode vpisali v isti ali nižji letnik, kot so bili vpisani na prejšnjem študijskem programu. V primeru študentov starih dodiplomskih študijskih programov, ki so se lani vpisovali po merilih za prehode v zadnji letnik bolonjskih študijskih programov, bili pa so že vpisani v absolventa ali zadnji letnik prejšnjega programa, kontrola A2 v eVŠ ne prepozna pravilno, da je bil vpis v bolonjski program sprememba študijskega programa, ker gre za vpise pred letom 2012 ali pa celo pred letom 2005 za katere ni podatka v eVŠ.

 

 

EVIDENCA PRIJAVLJENIH ZA VPIS IN PRIJAVA ZA VPIS

 • Navodila za uporabo eVŠ evidence prijavljenih za vpis (pdfvideo prikaz na YouTube) - posodobljeno 14. 7. 2016
  • Navodila za uvoz podatkov o prijavah iz eVŠ v informacijski sistem VIS (pdf).
 • Stanje RIC podatkov o maturi: podatki so bili zadnjič osveženi 23. 3. 2017
 • Navodila za izpolnjevanje eVŠ prijave za vpis. Več...

 

 

EVIDENCA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (RAZVID)

 • Navodila za uporabo eVŠ modula Razvid: evidenci visokošolskih zavodov in študijskih programov (pdf)

 

 

Kontakti za podporo uporabnikom eVŠ na visokošolskih zavodih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sektor za visoko šolstvo 

tel.: 01 478 46 59

e-naslov: podpora-evs.mizs(a)gov.si