VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08 in 107/12).

 

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

 

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

 

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

 

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 

Vpis za šolsko leto 2015/2016

 

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

  • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij (doc)
  • Tabela za izračun točk, pridobljenih v skladu z objavljenimi Merili za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij (xls)

Prosta mesta

 

Prosta mesta v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in gimnazij

 

 

 

 

Stanje vpisa

 

 

Stanje vpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij

 

Stanje na današnji dan

Stanje na dan 19. 6. 2015

 

 

Stanje vpisa za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja:

Stanje na današnji dan

 

 

Stanje prijav

 

Stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij

 

Stanje na današnji dan

Stanje na dan 3. 4. 2015  

 

 *Obvestilo: v primeru obremenjenosti serverja lahko stanje prijav na dan 3. 4. 2015 pogledate tukaj (pdf)

 

Stanje prijav za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja

 

Stanje na današnji dan
Stanje na dan 22. 5. 2015

 

 

Omejitev vpisa

  • Seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2015/2016 (doc)
  • Spodnje meje po prvem krogu izbirnega postopka (doc)
  • Prosta mesta in šifre šol za drugi krog izbirnega postopka (xls)
  • Spodnje meje po drugem krogu izbirnega postopka (doc)

 

Informativna gradiva:

 

Rokovniki:

  • Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2015/2016 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2015/2016 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2015/2016 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in poklicne tečaje za šolsko leto 2015/2016 (pdf)

Učna mesta: