Skoči na vsebino

VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08 in 107/12).

 

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

 

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

 

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

 

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2017/2018:

DODATNA INFORMACIJA: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 182. seji 16. 2. 2017 sprejel izobraževalni program Umetniška gimnazija - smer film in gledališče. Nov program se bo z novim šolskim letom 2017/2018 izvajal na Gimnaziji Nova Gorica, Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana ter na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. (OKROŽNICA) 

 

Prosta mesta

 

Stanje prijav

 

Stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij: 

 

 

*Obvestilo: v primeru obremenjenosti serverja lahko stanje prijav za vpis v srednje šole na dan 4. 4. 2017 pogledate tukaj.

 

Stanje prijav za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja 

 

Stanje prijav za vpis v maturitetni tečaj


Stanje prijav za vpis v poklicne tečaje

 

 

 

 

 

Omejitev vpisa

 

Stanje vpisa:

Stanje vpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij

 

 

Stanje vpisa za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja:

Rokovniki:

  • Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2017/2018 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2017/2018 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2017/2018 (pdf) 
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in poklicne tečaje za šolsko leto 2017/2018 (pdf)

 

Učna mesta:

     

 

Gradiva s posveta svetovalnih delavcev, 30. 1. 2017 - 1. 2. 2017: