VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08 in 107/12).

 

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

 

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

 

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

 

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 

Vpis za šolsko leto 2014/15

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

 

Prosta mesta

 

Stanje vpisa

 

Stanje vpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij

Stanje vpisa za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja:

Stanje vpisa v maturitetni tečaj

Stanje vpisa v poklicne tečaje

 

Stanje prijav

 

Stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij

Stanje prijav za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja

 

Stanje prijav za vpis v maturitetni tečaj

  

Stanje prijav za vpis v poklicne tečaje

Omejitev vpisa

 

 

Učna mesta

 

 

Vabilo na delovna srečanja svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol na temo vpisa učencev v srednje šole, poklicnega usmerjanja in trga dela

 

 

Gradiva z delovnih srečanj svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol:

Delovno srečanje svetovalnih delavcev o vpisu v srednjo šolo, 26. 3. 2014

- Vpis v srednjo šolo 2014/2015

- Aplikacija Vpis v srednjo šolo

 

 

 

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij (doc)

Tabela za izračun točk, pridobljenih v skladu z objavljenimi Merili za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij (xls)

 

 

Rokovniki:

  • Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2014/2015 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2014/2015 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in poklicne tečaje za šolsko leto 2014/2015 (pdf)