Skoči na vsebino

VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08 in 107/12).

 

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

 

Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

 

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

 

Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

 

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2016/2017:

 

 

Prosta mesta

 

Prosta mesta v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in gimnazij

 

 

Stanje vpisa

 

Stanje vpisa za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij

Stanje vpisa za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja:

Stanje vpisa v maturitetni tečaj

Stanje vpisa v poklicne tečaje

 

 

 

Stanje prijav

 

 

Stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij 

*Obvestilo: v primeru obremenjenosti serverja lahko stanje prijav za vpis v srednje šole na dan 4. 4. 2016 pogledate tukaj (pdf)

 

OBVESTILO!

 

V skladu z rokovnikom o vpisu v srednje šole od 16. do 21. 6. 2016 poteka na srednjih šolah dejanski vpis prijavljenih kandidatov za vpis v srednje šole za šolsko leto 2016/2017, na šolah z omejitvijo vpisa pa prvi krog izbirnega postopka. Link, ki prikazuje stanje prijavljenih, je neposredno povezan z vpisno aplikacijo, zato v tem trenutku ne kaže pravilnega stanja prijavljenih, vpisanih in dejansko prostih mest na šolah. Takoj, ko se namreč prijavljeni kandidat na programu dejansko vpiše, se mu spremeni status iz "prijavljenega" v status "vpisan" in se podatek na linku spremeni. Zato v tem trenutku iz objavljenih podatkov ni razviden podatek, koliko mest ima šola še na voljo. V torek, 21.6., po 15. uri, ko bo prvi krog izbirnega postopka zaključen, bomo na tej spletni strani objavili seznam prostih mest za 2. krog izbirnega postopka, hkrati pa bomo objavili tudi spodnje meje točk, ki so jih kandidati morali doseči za sprejem v prvem krogu. Do takrat lepo prosimo za razumevanje.

 

 

Stanje prijav za vpis v programe poklicno tehniškega izobraževanja 

Stanje prijav za vpis v maturitetni tečaj

Stanje prijav za vpis v poklicne tečaje

 

Omejitev vpisa

 

 

Rokovniki:

  • Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2016/2017 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2016/2017 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2016/2017 POPRAVEK! (popravek se nanaša samo na točke od 23 do 35) (pdf)
  • Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2016/2017 (pdf)
  • Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in poklicne tečaje za šolsko leto 2016/2017 (pdf)

Učna mesta:

 

Gradiva s posveta svetovalnih delavcev, februar 2016:

 

 

  • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij (doc)
  • Tabela za izračun točk, pridobljenih v skladu z objavljenimi Merili za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij (xls)

<//strong>