Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

elektronska pošta: gp.mizs@gov.si

tel.: (01) 400 57 52

 

 

 

Splošno

 

Za odločanje o strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev Vlada Republike Slovenije na podlagi 37. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) ustanovi Strokovni svet Republike Slovenije za šport (v nadaljevanju: strokovni svet), ki opravlja naslednje naloge:

 • določa podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika,
 • določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi Zakona o športu,
 • daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve,
 • daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo na področje športa,
 • daje strokovna mnenja na področju športa,
 • seznani se s poročilom o izvajanju nacionalnega programa in
 • seznani se s poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa. 

V skladu z 89. členom Zakona o športu je morala Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona imenovati nov strokovni svet. Dne 9. 11. 2017 je tako vlada s sklepom št.: 01304-3/2015/10 v strokovni svet imenovala naslednje člane:

 

1. dr. Franci Petek

2. Blaž Perko
3. dr. Marko Šibila
4. mag. Stanko Glažar
5. mag. Janez Sodržnik
6. mag. Peter Škerlj
7. dr. Boro Štrumbelj
8. mag. Patrik Peroša
9. dr. Frane Erčulj
10. dr. Rado Pišot
11. dr. Gregor Jurak
12. Ivan Kukovič
13. dr. Edvard Kolar
14. Luka Steiner
15. Petra Robnik
16. Ivan Gerjevič

17. dr. Meta Zagorc

 

 

Tajnica Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport:

mag. Mojca Pečnik Ternovšek

 

 

 

Dokumenti

 • Poslovnik Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, sprejet na 1. konstituitivni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 28. 11. 2017 (pdf)
 • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (pdf)
 • Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, sprejeti na 2. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 15.2.2018 (pdf)

 

Sklepi

 • Sklepi 1. (ustanovne) seje (pdf)
 • Sklepi 2. (redne) seje (pdf)
 • Sklepi 3. (dopisne) seje (pdf)
 • Sklepi 4. (redne) seje (pdf)
 • Sklepi 5. (redne) seje (pdf)
 • Sklepi 6. (dopisne) seje (doc)

 Zapisniki

 • Zapisnik 1. (ustanovne) seje (pdf)
 • Zapisnik 2. (redne) seje - 1. del (pdf)
 • Zapisnik 2. (redne) seje - 2. del (pdf)
 • Zapisnik 3. (dopisne) seje (pdf)
 • Zapisnik 4. (redne) seje (pdf)
 • Zapisnik 5. (redne) seje (pdf)
 • Zapisnik 6. (dopisne) seje (pdf       

 

 

Arhiv sklepov 2011 - marec 2012 

Arhiv sklepov 2005 - 2011

Arhiv sklepov 1999 - 2005