Skoči na vsebino

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

elektronska pošta: gp.mizs@gov.si

tel.: (01) 400 53 87

 

 

 

Splošno

 

Za odločanje o strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev Vlada Republike Slovenije na podlagi 37. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) ustanovi Strokovni svet Republike Slovenije za šport (v nadaljevanju: strokovni svet), ki opravlja naslednje naloge:

 • določa podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika,
 • določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi Zakona o športu,
 • daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve,
 • daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo na področje športa,
 • daje strokovna mnenja na področju športa,
 • seznani se s poročilom o izvajanju nacionalnega programa in
 • seznani se s poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa. 

V skladu z 89. členom Zakona o športu je morala Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona imenovati nov strokovni svet. Dne 9. 11. 2017 je tako vlada s sklepom št.: 01304-3/2015/10 v strokovni svet imenovala naslednje člane:

 

1. dr. Franci Petek

2. Blaž Perko
3. dr. Marko Šibila
4. Marko Vavpetič
5. mag. Janez Sodržnik
6. mag. Peter Škerlj
7. Polonca Sladič
8. mag. Patrik Peroša
9. dr. Frane Erčulj
10. dr. Rado Pišot
11. dr. Gregor Jurak
12. Ivan Kukovič
13. dr. Edvard Kolar
14. Luka Steiner
15. Petra Robnik
16. Ivan Gerjevič

17. dr. Meta Zagorc

 

 

Tajnik Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport:

mag. Katarina Andlovic

 

 

 

Dokumenti

 • Poslovnik Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, sprejet na 21. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 9. 3. 2015 (pdf)
 • Veljavni programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu na dan 24. 6. 2017, po uveljavitvi Zakona o športu (pdf)
 • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (pdf)
 • Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, sprejeti na 34. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 18. 4. 2017 (pdf)

Sklepi 

 • Ustanovna seja
  • Sklepi Ustanovne seje Strokovnega sveta RS za šport z dne 10. 4. 2012 (pdf)

 • Redne seje  

   

  • Sklepi 1. redne seje (pdf) 
  • Sklepi 2. redne seje (pdf)
  • Sklepi 1. redne seje (pdf) 
  • Sklepi 2. redne seje (pdf)
  • Sklepi 3. redne seje (pdf)
  • Sklepi 4. redne seje (pdf)
  • 5. redna seja ni bila sklepčna
  • Sklepi 6. redne seje (pdf)
  • Sklepi 7. redne seje (pdf)
  • Sklepi 8. redne seje (pdf)
  • Sklepi 9. redne seje (pdf)
  • Sklepi 10. redne seje (pdf)
  • Sklepi 11. redne seje (pdf)
  • Sklepi 12. redne seje (pdf)
  • Sklepi 13. redne seje (pdf)
  • Sklepi 14. redne seje (pdf)
  • Sklepi 15. redne seje (pdf)
  • Sklepi 16. redne seje (pdf)
  • Sklepi 17. redne seje (pdf)
  • Sklepi 18. redne seje (pdf)
  • Sklepi 19. redne seje (pdf)
  • Sklepi 20. redne seje (pdf)
  • Sklepi 21. redne seje (pdf)
  • Sklepi 22. redne seje (pdf)
  • Sklepi 23. redne seje (pdf)
  • Sklepi 24. redne seje (pdf)
  • Sklepi 25. redne seje (pdf)
  • Sklepi 26. redne seje (pdf)
  • Sklepi 27. redne seje (pdf)
  • Sklepi 28. redne seje (pdf)
  • Sklepi 29. redne seje (pdf)
  • Sklepi 30. redne seje (pdf)
  • Sklepi 31. redne seje (pdf)
  • Sklepi 32. redne seje (pdf)
  • Sklepi 33. redne seje (pdf)
  • Sklepi 34. redne seje (pdf)
  • Sklepi 35. redne seje (pdf)

 •  Izredne seje
  • Sklepi 1. izredne seje (pdf)

 

  

 • Dopisne seje 

  •  Sklepi 1. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport – 30. 8. 2012 – 3. 9. 2012 (pdf)

  • Sklepi 2. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 21. 9.2 012 - 24. 9. 2012 (pdf)
  • Sklepi 3. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 12. 10. 2012 - 15. 10. 2012 (pdf)
  • Sklepi 4. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 11. 12. 2012 - 14. 12. 2012 (pdf)
  • Sklepi 5. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 15.7 . 2015 - 21. 7. 2015 (pdf)
  • Sklepi 6. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 28. 9. 2015 - 30. 9. 2015 (pdf)
  • Sklepi 7. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 20.1 2. 2015 - 22. 12. 2015 (pdf)
  • Sklepi 8. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 9. 2. 2016 - 12. 2. 2016 (pdf)
  • Sklepi 9. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 19. 5. 2016 - 25. 5. 2016 (pdf)
  • Sklepi 10. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 9. 11. 2016 -18. 11. 2016 (pdf)

 Zapisniki

 

Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na svoji 17. redni seji dne 10. 6. 2014 sprejel sklep, da se od 17. redne seje strokovnega sveta dalje na spletnih straneh strokovnega sveta, poleg sklepov posamezne seje strokovnega sveta, objavljajo tudi potrjeni zapisniki posamezne seje strokovnega sveta.

 • Redne seje 

   

  • Zapisnik 17. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 18. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 19. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 20. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 21. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 22. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 23. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 24. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 25. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 26. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 27. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 28. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 29. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 30. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 31. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 32. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 33. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 34. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 35. redne seje (pdf)

           

 • Izredne seje

  • Zapisnik 1. izredne seje (pdf)

 

Arhiv sklepov 2011 - marec 2012 

Arhiv sklepov 2005 - 2011

Arhiv sklepov 1999 - 2005