Skoči na vsebino

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

elektronska pošta: gp.mizs@gov.si

tel.: (01) 400 52 44

 

 

 

Splošno

 

Za odločanje o strokovnih zadevah v športu ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije 4. marca 1999 na podlagi  13. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) ustanovila Strokovni svet za šport.

 

Na podlagi 16. člena Zakona o športu so pristojnosti Strokovnega sveta, da:

 • določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnega dela v športu, nosilce usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti,
 • določi ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce v športu,
 • ugotavlja in določa, katera nacionalna panožna zveza ima pooblastilo iz četrtega odstavka 8. člena Zakona o športu,
 • določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in trajanje naziva vrhunski športnik,
 • ter daje mnenja in predloge ministru in vladi:
  • k določitvi predloga nacionalnega programa,
  • k določitvi nalog v športu,
  • k letnemu programu,
  • k normativom in standardom za izvajanje letnega programa,
  • k postopku za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil,
  • k predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo področje športa,
  • k drugim strokovnim nalogam nacionalnega pomena.

Vlada Republike Slovenije je na 8. redni seji dne 29. 3. 2012, 49. redni seji dne 6. 2. 2013, 5. redni seji dne 18. 4. 2013, 22. redni seji dne 12. 2. 2015 in 44. redni seji dne 2.7.2015 imenovala naslednje člane Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport:

 

 

1. Aleš Zavrl - imenovan 18. 4. 2013

2. dr. Blaž Lešnik - imenovan 12. 2. 2015
3. Blaž Perko - imenovan 6. 2. 2013
4. Bojan Rotovnik - imenovan 18. 4. 2013 (predsednik)
5. Boris Mikuž - imenovan 29. 3. 2012
6. Branko Žnidarič - imenovan 6. 2. 2013
7. Gaja Brecelj - imenovana 18. 4. 2013
8. dr. Gregor Jurak - imenovan 18. 4. 2013
9. mag. Janez Sodržnik - imenovan 6. 2. 2013
10. mag. Klemen Bedenik - imenovan 6. 2. 2013
11. dr. Marjeta Kovač - imenovana 18. 4. 2013
12. Marko Kolenc - imenovan 18. 4. 2013
13. dr. Marta Bon - imenovana 6. 2. 2013 (podpredsednica)
14. dr. Meta Zagorc - imenovana 6. 2. 2013
15. dr. Rado Pišot - imenovan 18. 4. 2013
16. Silva Razlag - imenovana 29. 3. 2012

17. mag. Jaka Fetih - imenovan 2.7.2015
 

Vlada Republike Slovenije člane Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport na podlagi 13. člena Zakona o športu imenuje za obdobje  šestih let (predhodno navedeni člani strokovnega sveta so imenovani za obdobje do 28. 7. 2017)

 

Tajnik Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport:

mag. Katarina Andlovic

 

Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na podlagi 14. člena Zakona o športu na svoji 7. redni seji  dne 7. 5. 2013, 8. redni seji dne 28. 5. 2013 in 15. redni seji dne 8. 4. 2014, 25. redni seji dne 22. 9. 2015, 26. redni seji dne 10. 11. 2015 in 27. redna seja dne 15.12.2015 ustanovil in imenoval člane naslednjih svojih komisij:

 

Komisija za načrtovanje razvoja športa, katere člani so:

 

- Blaž Perko - imenovan 28. 5. 2013

- Bojan Rotovnik - imenovan 28. 5. 2013 - predsednik

- Boris Mikuž - imenovan 28. 5. 2013

- Gaja Brecelj - imenovana 28. 5. 2013

- dr. Gregor Jurak - imenovan 28. 5. 2013

- dr. Janez Vodičar - imenovan 28. 5. 2013

- mag. Karmen Novarlič - imenovana 2. 9. 2014

- mag. Klemen Bedenik - imenovan 28. 5. 2013

- Marko Kolenc - imenovan 13. 5. 2014

- dr. Rado Pišot - imenovan 28. 5. 2013

- dr. Blaž Lešnik - imenovan 15.12.2015

 

Komisija za pravne akte s področja športa, katere člani so:

 

- Aleš Zavrl - imenovan 8. 4. 2014

- Barbara Kurner Čad - imenovana 28. 5. 2013

- Branko Žnidarič - imenovan 28. 5. 2013

- mag. Janez Sodržnik - imenovan 28. 5. 2013 - predsednik

- dr. Marjeta Kovač - imenovana 28. 5. 2013

- mag. Jaka Fetih - imenovan 15.12.2015

- Matej Planko - imenovan 28. 5. 2013

- Rožle Prezelj - imenovan 8. 4. 2014

- Silva Razlag - imenovana 28. 5. 2013

 

Komisija za programe usposabljanj in izobraževanj v športu:

- mag. Jaka Fetih - imenovan 22. 9. 2015 - predsednik

- dr. Marjeta Kovač - imenovana 10. 11. 2015

- Boris Mikuž - imenovan 10. 11. 2015 

 

Dokumenti

 • Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, sprejeta na 12. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 19. 11. 2013 (pdf))

  • Priloge k Pravilom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (OBRAZCI) (doc)
  • Priporočene okoljevarstvene in naravovarstvene vsebine, ki jih je Strokovni svet Republike Slovenije za šport sprejel na svoji 15. redni seji dne 8. 4. 2014 (pdf)
  • Obvezna razlaga 23. člena Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jo je Strokovni svet RS za šport sprejel na svoji 17. redni seji dne 10. 6. 2014 (pdf)
  • Obvezna razlaga 25. člena Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jo je Strokovni svet RS za šport sprejel na svoji 17. redni seji dne 10. 6. 2014 (pdf)
  • Obvezna razlaga 14. člena Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jo je Strokovni svet RS za šport sprejel na svoji 18. redni seji dne 2. 9. 2014 (pdf)

 • Poslovnik Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, sprejet na 21. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 9. 3. 2015 (pdf)
 • Potrjeni programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu (stanje po 32. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 13. 12. 2016) (pdf)
 • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (pdf)
 • Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, sprejeti na 34. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 18. 4. 2017 (pdf)

Sklepi 

 • Ustanovna seja
  • Sklepi Ustanovne seje Strokovnega sveta RS za šport z dne 10. 4. 2012 (pdf)

 • Redne seje  

   

  • Sklepi 1. redne seje (pdf) 
  • Sklepi 2. redne seje (pdf)
  • Sklepi 1. redne seje (pdf) 
  • Sklepi 2. redne seje (pdf)
  • Sklepi 3. redne seje (pdf)
  • Sklepi 4. redne seje (pdf)
  • 5. redna seja ni bila sklepčna
  • Sklepi 6. redne seje (pdf)
  • Sklepi 7. redne seje (pdf)
  • Sklepi 8. redne seje (pdf)
  • Sklepi 9. redne seje (pdf)
  • Sklepi 10. redne seje (pdf)
  • Sklepi 11. redne seje (pdf)
  • Sklepi 12. redne seje (pdf)
  • Sklepi 13. redne seje (pdf)
  • Sklepi 14. redne seje (pdf)
  • Sklepi 15. redne seje (pdf)
  • Sklepi 16. redne seje (pdf)
  • Sklepi 17. redne seje (pdf)
  • Sklepi 18. redne seje (pdf)
  • Sklepi 19. redne seje (pdf)
  • Sklepi 20. redne seje (pdf)
  • Sklepi 21. redne seje (pdf)
  • Sklepi 22. redne seje (pdf)
  • Sklepi 23. redne seje (pdf)
  • Sklepi 24. redne seje (pdf)
  • Sklepi 25. redne seje (pdf)
  • Sklepi 26. redne seje (pdf)
  • Sklepi 27. redne seje (pdf)
  • Sklepi 28. redne seje (pdf)
  • Sklepi 29. redne seje (pdf)
  • Sklepi 30. redne seje (pdf)
  • Sklepi 31. redne seje (pdf)
  • Sklepi 32. redne seje (pdf)

 •  Izredne seje
  • Sklepi 1. izredne seje (pdf)

 

  

 • Dopisne seje 

  •  Sklepi 1. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport – 30. 8. 2012 – 3. 9. 2012 (pdf)

  • Sklepi 2. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 21. 9.2 012 - 24. 9. 2012 (pdf)
  • Sklepi 3. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 12. 10. 2012 - 15. 10. 2012 (pdf)
  • Sklepi 4. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 11. 12. 2012 - 14. 12. 2012 (pdf)
  • Sklepi 5. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 15.7 . 2015 - 21. 7. 2015 (pdf)
  • Sklepi 6. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 28. 9. 2015 - 30. 9. 2015 (pdf)
  • Sklepi 7. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 20.1 2. 2015 - 22. 12. 2015 (pdf)
  • Sklepi 8. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 9. 2. 2016 - 12. 2. 2016 (pdf)
  • Sklepi 9. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 19. 5. 2016 - 25. 5. 2016 (pdf)
  • Sklepi 10. dopisne seje Strokovnega sveta RS za šport - 9. 11. 2016 -18. 11. 2016 (pdf)

 Zapisniki

 

Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na svoji 17. redni seji dne 10. 6. 2014 sprejel sklep, da se od 17. redne seje strokovnega sveta dalje na spletnih straneh strokovnega sveta, poleg sklepov posamezne seje strokovnega sveta, objavljajo tudi potrjeni zapisniki posamezne seje strokovnega sveta.

 • Redne seje 

   

  • Zapisnik 17. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 18. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 19. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 20. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 21. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 22. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 23. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 24. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 25. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 26. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 27. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 28. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 29. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 30. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 31. redne seje (pdf)
  • Zapisnik 32. redne seje (pdf)

           

 • Izredne seje

  • Zapisnik 1. izredne seje (pdf)

 

Arhiv sklepov 2011 - marec 2012 

Arhiv sklepov 2005 - 2011

Arhiv sklepov 1999 - 2005