Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA ŠPORT

Masarykova 16
1000 Ljubljana
 

mag. Poljanka Pavletič Samardžija, v.d. generalne direktorice

telefon: (01) 400 52 49

e-pošta:gp.mizs@gov.si

 

 

Aktualno

 

 

Nordijski center Planica                                      Gimnastični center Ljubljana

 

 

 

Foto: Blaž Oman

 

 

O direktoratu

 

 

 

Direktorat za šport kot organizacijska enota Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prvenstveno opravlja naloge države, ki so opredeljene v Zakonu o športu. Opravlja vse naloge, povezane s sofinanciranjem programov športa na državni ravni, ki so v javnem interesu, in skrbi za uresničevanje zakona o športu na vseh področjih, ki zagotavljajo nemoteno delovanje športnih organizacij in združenj, v katerih delujejo športni delavci, športni strokovnjaki in športniki. Spremlja uresničevanje zakona o športu in načrtuje potrebne spremembe ter pripravlja vse potrebne podzakonske in druge akte za nemoteno sistemsko in materialno podporo športu.

 

 

 

Športna infrastruktura                                         Bloudkova priznanja