Skoči na vsebino

VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole  (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06, 12/08, 107/12 in 30/2018).

 

Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

 

Pri tem se izbira kandidatov na podlagi meril opravi v dveh krogih, in sicer se v prvem krogu izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

 

V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov in imajo še prosta mesta.

 

Na podlagi pravilnika minister, pristojen za izobraževanje, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo razpisa in za izvedbo prijavno – vpisnega postopka.

 

 

 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/2020

 

Učna mesta:

Rokovniki:

 

Gradiva s posveta za svetovalne delavce osnovnih in srednjih šol, od 28. 1. 2019 do 1. 2. 2019