Skoči na vsebino

ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU

Zakon o visokem šolstvu

Uradni list RS, št. in datum objaveNaslov predpisaDatum uveljavitve predpisa
Neuradno prečiščeno besedilo (ZViS-NPB10)

109/12

(31. 12. 2012)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViS-I

1. 1. 2013

57/12

(27. 7. 2012)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCCP-2D)

- črta se 73.c člen

28. 7. 2012

40/12

(30. 5. 2012)

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

- členi 57-60 in 216-220

31. 5. 2012

32/12

(4. 5. 2012)

Zakon o visokem šolstvu - uradno prečiščeno besedilo (ZViS-UPB7)

78/11

(5. 10. 2011)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViS-H

20. 10. 2011

34/11

(6. 5. 2011)

Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi 43. člena6. 5. 2011

62/10

(30. 7. 2010)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

- preneha veljati drugi odstavek 73.c člena

14. 8. 2010

86/09

(30. 10. 2009)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViS-G

14. 11. 2009

64/08

(27. 6. 2008)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViS-F

28. 6. 2008

(določbe 4. in 5. člena se uporabljajo z 12. 8. 2008)

15/08

(11. 2. 2008)

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi osmega odstavka 50. člena Zakona o visokem šolstvu, št. U-I-370/06-2011. 2. 2008

59/07 (4. 7. 2007)

in 63/07

Zakon o štipendiranju (ZŠtip)

- ne uporablja se 7.a člen in četrta alineja 74. člena ZViS

19. 7. 2007

(uporabljati se začne 1. 9. 2008, razen izjem)

119/06

(20. 11. 2006)

Zakon o visokem šolstvu - uradno prečiščeno besedilo (ZViS-UPB3)

94/06

(8. 9. 2006)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViS-E9. 9. 2006

100/04

(13. 9. 2004)

Zakon o visokem šolstvu - uradno prečiščeno besedilo (ZViS-UPB2)

63/04

(10. 6. 2006)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViSD11. 6. 2004
134/03 (30. 12. 2003)Zakon o visokem šolstvu - uradno prečiščeno besedilo (ZViS-UPB1)

100/03

(17. 10. 2003)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViS-C1. 11. 2003

64/01

(3. 8. 2001)

Zakon o dopolnitvi Zakona o visokem šolstvu - ZViS-B18. 8. 2001

99/99

(9. 12. 1999)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - ZViS-A

24. 12. 1999

(določbe iz 2. in 28. člena pa od 1. 5. 2004)

35/98

(8. 5. 1998)

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o delni razveljavitvi drugega odstavka 21. člena Zakona o visokem šolstvu, št. U-I-243/95-13

18/98

(6. 3. 1998)

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi drugega stavka v drugem odstavku in tretjega odstavka 56. člena, pete alinea prvega odstavka 66. člena in tretjega odstavka 69. člena Zakona o visokem šolstvu, št. U-I-34/94

39/95

(7. 7. 1995)

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi določbe drugega odstavka 60. člena Zakona o visokem šolstvu, št. U-I-22/94-15

67/93

(17. 12. 1993)

Zakon o visokem šolstvu - ZViS*1. 1. 1994

 *Opomba: Dokument je v formatu tif. Na spletni strani Uradnega lista je dosegljiv v formatu pdf (povezava tukaj).

 

 

Aktualno: