Skoči na vsebino

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Seznam veljavnih predpisov na področju osnovnošolskega izobraževanja in glasbenega šolstva

 

 

Področje osnovnošolskega izobraževanja


Področje glasbenega šolstva


Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

 

Seznam vseh podzakonskih predpisov izdanih na podlagi Zakona o osnovni šoli je dostopen tukaj na zavihku "Strokovni".

 

 

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o glasbenih šolah

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah 

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah

Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah

Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah

Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli 

Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole

 

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja osnovnega šolstva. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.