Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA

 

Skupni zakoni

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI

Seznam vseh podzkonskih aktov, izdanih na podlagi ZOFVI, je dostopen tukaj na zavihku "Strokovni"

 

 

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZUOPP-1

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZPIMVI

 

Podzakonski akt, izdan na podlagi ZIMPVI

Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

 

 

Kategorije

 

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja izobraževanja. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.