Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV PREDLOGOV PREDPISOV

 

Leto 2017

 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije - 18. 12. 2017 (dopis) (pdf)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov - 14. 12. 2017 (pdf); rok za zbiranje pripomb je 10. 1. 2018 na e-naslov gp.mizs(at)gov.si ali na portal eDemokracija
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 12. 12. 2017 (pdf); rok za zbiranje pripomb je 21. 12. 2017
 • Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu - 7. 12. 2017 (dopis) (pdf)
 • Predlog Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti - 30. 10. 2017 (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti - 16. 10. 2017 (dopis) (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli - 16. 6. 2017 (doc)
 • Predlog Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - 16. 6. 2017 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - 19. 5. 2017 (docx); pripombe na predlog zakona, ki jih je prejelo MIZŠ, so dostopne v tabeli (xlsx) in datoteki (docx)
 • Predlog Zakona o fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizaciji v Republiki Sloveniji in o fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - 15. 5. 2017 (pdf)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti - 24. 2. 2017 (dopis) (pdf)
 • Predlog Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija - 22. 2. 2017 (docx)
 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije - 17. 2. 2017 (dopis) (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov - 1. 2. 2017 (doc); pripombe lahko do 13. 2. 2017 posredujete na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Zakona o športu - 31. 1. 2017 (pdf)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov - 26. 1. 2017 (doc); pripombe lahko do 9. 2. 2017 posredujete na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih - 26. 1. 2017 (docx); pripombe in predloge lahko do 1. 2. 2017 posredujete preko portala e-demokracija in na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Pravilnika o vrednotenju listin programa Evropskih šol - 11. 1. 2017 (pdf),(doc), spremni dopis (pdf); javna obravnava bo trajala do 11. februarja 2017

 

 

Leto 2016

 

 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 27. 12. 2016 (docx); pripombe lahko posredujete do 5. januarja 2017
 • Predlog Pravilnika o zagotavljanju podatkov za eVŠ - 27. 12. 2016 (doc); pripombe in predloge lahko do 16. januarja 2017 posredujete preko portala e-demokracija kot tudi na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji - 11. 11. 2016 (doc)
 • Predlog Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji - 15. 9. 2016 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - 15. 7. 2016 (docx); rok za oddajo pripomb je 31. avgust 2016, lahko jih posredujete preko portala e-demokracija kot tudi na gp.mizs(at)gov.si 
 • Predlog Zakona o vajeništvu - 13. 7. 2016 (doc); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 5. 7. 2016 poslalo v javno obravnavo predlog Zakona o vajeništvu in zainteresirano javnost pozvalo za posredovanje pripomb do vključno 19. 8. 2016 na portalu e-demokracija
 • Predlog Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija - 2. 6. 2016 (doc)
 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - 24. 5. 2016 (docx)
 • Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o prilogi k diplomi - 26. 4. 2016 (doc); rok za pripombe je 6. 5. 2016.
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov - 14. 4. 2016 (doc); rok za pripombe je 22. april 2016; dopis (pdf)
 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - 6. 4. 2016 (docx); rok za pripombe je 8. april 2016, lahko jih posredujete tudi na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 26. 2. 2016 (docx); rok za pripombe je do 21. marca 2016, lahko jih posredujete tudi na gp.mizs(at)gov.si

 

 

Leto 2015

 

 • Predlog Zakona o športu - 29. 12. 2015 (pdf); Pripombe sprejemamo do 8. februarja 2016 preko portala E-demokracija.
 • Predlog Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 za leti 2016 in 2017 - 21. 12. 2015 (pdf); dopis (doc)
 • Predlog Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 21. 12. 2015 (docx)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - 3. 12. 2015 (doc); vaše pripombe oziroma komentarje k predlogu predpisa lahko oddate preko portala e-uprava. Rok za oddajo pripomb je do 30. 12. 2015 
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in stroških pri vrednotenju izobraževanja - 14. 10. 2015 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - 10. 6. 2015 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o potrjevanju učbenikov - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 za leto 2015 - 27. 1. 2015 (pdf); rok za pripombe je do vključno 26. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti - 27. 1. 2015 (doc); rok za pripombe je do vključno 24. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvidu visokošolskih zavodov - 20. 1. 2015 (docx); rok za pripombe je do vključno 2. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 14. 1. 2015 (pdf)

 

Leto 2014

 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 28. 10. 2014 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 24. 10. 2014 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 20. 10. 2014 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 29. 9. 2014 (doc)
 • Osnutek Pravilnika o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture - 13. 6. 2014 (docx)
 • Predlog Zakona o visokem šolstvu - 14. 4. 2014 (docx)(pdf)
 • Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije - 25. 3. 2014 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-B) - 16. 5. 2014 (pdf)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 7. 1. 2014 (pdf)

Leto 2013

 

 • Predlog Zakona o visokem šolstvu - 30. 10. 2013 (pdf)
 • Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (doc). Morebitne pripombe pošljite na e-naslov gp.mizs(at)gov.si najkasneje do 13. novembra 2013
 • Osnutek Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (doc)
 • Osnutek predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - 7.10.2013; (dopis), (vsebina)