Skoči na vsebino

ARHIV PREDLOGOV PREDPISOV

 

Leto 2017

 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije - 18. 12. 2017 (dopis) (pdf)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov - 14. 12. 2017 (pdf); rok za zbiranje pripomb je 10. 1. 2018 na e-naslov gp.mizs(at)gov.si ali na portal eDemokracija
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 12. 12. 2017 (pdf); rok za zbiranje pripomb je 21. 12. 2017
 • Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu - 7. 12. 2017 (dopis) (pdf)
 • Predlog Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti - 30. 10. 2017 (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti - 16. 10. 2017 (dopis) (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli - 16. 6. 2017 (doc)
 • Predlog Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - 16. 6. 2017 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - 19. 5. 2017 (docx); pripombe na predlog zakona, ki jih je prejelo MIZŠ, so dostopne v tabeli (xlsx) in datoteki (docx)
 • Predlog Zakona o fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizaciji v Republiki Sloveniji in o fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - 15. 5. 2017 (pdf)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti - 24. 2. 2017 (dopis) (pdf)
 • Predlog Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija - 22. 2. 2017 (docx)
 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije - 17. 2. 2017 (dopis) (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov - 1. 2. 2017 (doc); pripombe lahko do 13. 2. 2017 posredujete na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Zakona o športu - 31. 1. 2017 (pdf)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov - 26. 1. 2017 (doc); pripombe lahko do 9. 2. 2017 posredujete na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih - 26. 1. 2017 (docx); pripombe in predloge lahko do 1. 2. 2017 posredujete preko portala e-demokracija in na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Pravilnika o vrednotenju listin programa Evropskih šol - 11. 1. 2017 (pdf),(doc), spremni dopis (pdf); javna obravnava bo trajala do 11. februarja 2017

 

 

Leto 2016

 

 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 27. 12. 2016 (docx); pripombe lahko posredujete do 5. januarja 2017
 • Predlog Pravilnika o zagotavljanju podatkov za eVŠ - 27. 12. 2016 (doc); pripombe in predloge lahko do 16. januarja 2017 posredujete preko portala e-demokracija kot tudi na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji - 11. 11. 2016 (doc)
 • Predlog Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji - 15. 9. 2016 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - 15. 7. 2016 (docx); rok za oddajo pripomb je 31. avgust 2016, lahko jih posredujete preko portala e-demokracija kot tudi na gp.mizs(at)gov.si 
 • Predlog Zakona o vajeništvu - 13. 7. 2016 (doc); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 5. 7. 2016 poslalo v javno obravnavo predlog Zakona o vajeništvu in zainteresirano javnost pozvalo za posredovanje pripomb do vključno 19. 8. 2016 na portalu e-demokracija
 • Predlog Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija - 2. 6. 2016 (doc)
 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - 24. 5. 2016 (docx)
 • Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o prilogi k diplomi - 26. 4. 2016 (doc); rok za pripombe je 6. 5. 2016.
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov - 14. 4. 2016 (doc); rok za pripombe je 22. april 2016; dopis (pdf)
 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - 6. 4. 2016 (docx); rok za pripombe je 8. april 2016, lahko jih posredujete tudi na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 26. 2. 2016 (docx); rok za pripombe je do 21. marca 2016, lahko jih posredujete tudi na gp.mizs(at)gov.si

 

 

Leto 2015

 

 • Predlog Zakona o športu - 29. 12. 2015 (pdf); Pripombe sprejemamo do 8. februarja 2016 preko portala E-demokracija.
 • Predlog Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 za leti 2016 in 2017 - 21. 12. 2015 (pdf); dopis (doc)
 • Predlog Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 21. 12. 2015 (docx)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - 3. 12. 2015 (doc); vaše pripombe oziroma komentarje k predlogu predpisa lahko oddate preko portala e-uprava. Rok za oddajo pripomb je do 30. 12. 2015 
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in stroških pri vrednotenju izobraževanja - 14. 10. 2015 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - 10. 6. 2015 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o potrjevanju učbenikov - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 za leto 2015 - 27. 1. 2015 (pdf); rok za pripombe je do vključno 26. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti - 27. 1. 2015 (doc); rok za pripombe je do vključno 24. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvidu visokošolskih zavodov - 20. 1. 2015 (docx); rok za pripombe je do vključno 2. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 14. 1. 2015 (pdf)

 

Leto 2014

 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 28. 10. 2014 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 24. 10. 2014 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 20. 10. 2014 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 29. 9. 2014 (doc)
 • Osnutek Pravilnika o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture - 13. 6. 2014 (docx)
 • Predlog Zakona o visokem šolstvu - 14. 4. 2014 (docx)(pdf)
 • Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije - 25. 3. 2014 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-B) - 16. 5. 2014 (pdf)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 7. 1. 2014 (pdf)

Leto 2013

 

 • Predlog Zakona o visokem šolstvu - 30. 10. 2013 (pdf)
 • Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (doc). Morebitne pripombe pošljite na e-naslov gp.mizs(at)gov.si najkasneje do 13. novembra 2013
 • Osnutek Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (doc)
 • Osnutek predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - 7.10.2013; (dopis), (vsebina)