Skoči na vsebino

PREDLOGI PREDPISOV

Predlogi predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa: 

 • Predlog Pravilnika o vrednotenju listin programa Evropskih šol - 11. 1. 2017 (pdf),(doc), spremni dopis (pdf); javna obravnava bo trajala do 11. februarja 2017
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 27. 12. 2016 (docx); pripombe lahko posredujete do 5. januarja 2017
 • Predlog Pravilnika o zagotavljanju podatkov za eVŠ - 27. 12. 2016 (doc); pripombe in predloge lahko do 16. januarja 2017 posredujete preko portala e-demokracija kot tudi na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji - 11. 11. 2016 (doc)
 • Predlog Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji - 15. 9. 2016 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - 15. 7. 2016 (docx); rok za oddajo pripomb je 31. avgust 2016, lahko jih posredujete preko portala e-demokracija kot tudi na gp.mizs(at)gov.si 
 • Predlog Zakona o vajeništvu - 13. 7. 2016 (doc); Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 5. 7. 2016 poslalo v javno obravnavo predlog Zakona o vajeništvu in zainteresirano javnost pozvalo za posredovanje pripomb do vključno 19. 8. 2016 na portalu e-demokracija
 • Predlog Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija - 2. 6. 2016 (doc)
 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - 24. 5. 2016 (docx)
 • Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o prilogi k diplomi - 26. 4. 2016 (doc); rok za pripombe je 6. 5. 2016.
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov - 14. 4. 2016 (doc); rok za pripombe je 22. april 2016; dopis (pdf)
 • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - 6. 4. 2016 (docx); rok za pripombe je 8. april 2016, lahko jih posredujete tudi na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - 26. 2. 2016 (docx); rok za pripombe je do 21. marca 2016, lahko jih posredujete tudi na gp.mizs(at)gov.si
 • Predlog Zakona o športu - 29. 12. 2015 (pdf); Pripombe sprejemamo do 8. februarja 2016 preko portala E-demokracija.
 • Predlog Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 za leti 2016 in 2017 - 21. 12. 2015 (pdf); dopis (doc)
 • Predlog Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 21. 12. 2015 (docx)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - 3. 12. 2015 (doc); vaše pripombe oziroma komentarje k predlogu predpisa lahko oddate preko portala e-uprava. Rok za oddajo pripomb je do 30. 12. 2015 
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in stroških pri vrednotenju izobraževanja - 14. 10. 2015 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - 10. 6. 2015 (doc)
 • Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o potrjevanju učbenikov - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov - 7. 5. 2015 (doc)
 • Predlog Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022 za leto 2015 - 27. 1. 2015 (pdf); rok za pripombe je do vključno 26. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti - 27. 1. 2015 (doc); rok za pripombe je do vključno 24. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvidu visokošolskih zavodov - 20. 1. 2015 (docx); rok za pripombe je do vključno 2. 2. 2015
 • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - 14. 1. 2015 (pdf)

 

Iskalnik po predpisih v postopku priprave se nahaja na podportalu E-demokracija.

 

Glede predlogov predpisov in drugih dokumentov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih predpisov ne bodo nujno del sprejetega predpisa ali drugega dokumenta.

 

Arhiv predlogov predpisov