Skoči na vsebino

VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Foto: Freedom House, Flickr

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo vsebine namenjene vsem javnostim, predvsem pa učiteljem, vodstvom šol in staršem, da pridobijo uporabne informacije glede vključevanja otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

 

Izobraževanje in šola kot polje izobraževalnih in socializacijskih dejavnosti imata ključno vlogo pri vključevanju otrok, učencev in dijakov priseljencev v novo okolje. Ravno v izobraževalnem procesu priseljenci pridobijo znanja, veščine in stkejo medsebojne vezi, ki jih potrebujejo za vključitev v novo družbeno okolje. Države lahko s svojimi politikami vključevanja priseljenskih otrok v izobraževalni sistem bistveno vplivajo na njihov uspeh v šoli in na njihovo nadaljnjo integracijo v družbo.

Na strani lahko najdete informacije in priporočila za vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.
 

 

 

 Postopek                     Splošno                        Uporabno               Za učitelje

 vključevanja

 

     

 Za vzgojitelje                Za vodstvo šole       Za vodstvo vrtca     Za starše