Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA

 • Deklaracija o otrokovih pravicah
  Deklaracijo je soglasno sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov 20. novembra 1959 z resolucijo št. 1386 (XIV).
 • Konvencija združenih narodov o otrokovih pravicah (OZN,  sprejela Generalna skupščina, 1989)
  Sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989. Dostopna tukaj. Veljati je začela 2. septembra 1990.
 • Ustava Republike Slovenije (URS-NPB9), 56. člen (pravice otrok), 63. člen (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni). Dostopno tukaj:
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v R Sloveniji (izdalo MŠŠ, 1995, 2011). Dostopna tukaj.
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2016, 2.a člen, varno in spodbudno učno okolje). Dostopen tukaj.
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, 17. člen (na podlagi 51. člena Zakona o vrtcih, Uradni list RS, št. 12/96. 44/00 in 78/03). Dostopen tukaj.
 • Zakon o osnovni šoli (60.d člen - vzgojni načrt šole, 60.e člen - pravila šolskega reda, 60.f vzgojni opomini). Dostopen tukaj.
 • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni list RS št. 104/2009, objavljen decembra 2009, v veljavi od 2. 1. 2010). Dostopen tukaj.
 • Izvrševanje roditeljske pravice in ravnanje v primerih nesoglasij  med staršema – priporočila za šole (2016). Dokument se smiselno uporablja tudi kot priporočila za vrtce (2016). Več tukaj.
 • Podporni dokumenti