Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZA VZGOJITELJE

Kontakni podatki

 

mag. Brigita Mark
Tel.: 01/400 5237 (v poslovnem času ministrstva)
Direktorat za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo MIZŠ, Sektor za predšolsko vzgojo

 

Petra Založnik

Zavod RS za šolstvo

Tel: +38613005138  (int. 138)

e-naslov: petra.zaloznik(at)zrss.si

 

Kakšno podporo lahko vzgojitelj v vrtcu nudi otrokom priseljencem?


Podpora in pomoč otroku priseljencu in njegovim staršem temelji na treh gradnikih, t.j. človečnost, strokovna znanja in aktiviranje zunanjih resursov pomoči.
Vzgojiteljica ima zelo veliko možnosti za vplivanje na odnose v skupini in na vključevanje otroka priseljenca v skupino. Odnosi z vrstniki v vrtcu, vključenost in sprejetost med vrstniki tvorijo kakovost otrokovega življenja v vrtcu.
Še posebej pomembna je podpora vzgojiteljice za otroka priseljenca, katerega starši so lahko obremenjeni z enakimi težavami in stresi kot otrok sam, in mu včasih ne zmorejo nuditi ustrezne čustvene opore.
http://www.zrss.si/objava/vkljucevanje-otrok-beguncev


Kako seznaniti starše o vključevanju otrok priseljencev in njihovih družin?

 

Priporočamo naslednje aktivnosti:

 

 • priprava na morebitni sprejem novih otrok priseljencev (pravno-formalni in pedagoški vidik);
 • priprava roditeljskega sestanka, na katerem se obravnava tematika vključevanja otrok priseljencev;
 • predstavitev primerov dobrih praks na področju vključevanja otrok priseljencev v vrtce in šole;
 • v pomoč pri predstavitvi primerov dobrih praks predlagamo obisk spletne strani: http://www.medkulturnost.si
 • priprava delavnic in prireditev za družine vseh otrok v vrtcu na temo medkulturnega dialoga z namenom ozaveščanja o pomenu vzgoje za aktivno državljanstvo (npr. prikaz kulturne in naravne dediščine raznih narodov, upoštevanje ustvarjalnih pobud staršev itd.); aktivna udeležba na skupnih srečanjih tudi za družine priseljenih otrok;
 • informiranje staršev priseljenih otrok o možnostih začetnega učenja slovenščine kot učnega in državnega jezika v R Sloveniji (npr. tečaji pri regionalnih centrih ipd.).

  
Kdo lahko vrtcu pomaga pri informiranju staršev?

 

Pri krepitvi sodelovanja s starši lahko strokovni delavci poiščejo pomoč na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prav tako pa tudi izven vrtca, npr. v  lokalni skupnosti, nevladnih organizacijah in strokovnih inštitucijah z namenom, da podprejo aktivnosti vrtca pri razvijanju multikulturne vzgoje in izobraževanja.

 

Kako pomagati otroku priseljencu v vrtcu?

 

 • Zagotoviti otroku izkušnje dobrega, to so drobne prijaznosti, občutek varnosti in človečnost.
 • Odkriti otrokove talente oz. močna področja in mu omogočiti, da se izkaže.
 • Poiskati načine za ustrezno in uspešno komunikacijo z otrokom priseljencem. Vzgojiteljica naj se nauči nekaj besed otrokovega jezika in naj se zaveda, da jo otrok lahko “uči” svojega jezika.
 • Prilagoditi dejavnosti življenja in dela v vrtcu. Skrbno strokovno premisliti katere dejavnosti se bodo izvajale, in kako bomo otroka podprli, da bo lahko sodeloval, in da bo pri tem uspešen.
 • Posredovati oz. nuditi neposredno pomoč pri vključevanju otroka med ostale otroke v skupini in zagotoviti pomoč pri vzpostavljanju prijateljstva v oddelku.
 • Sodelovati z otrokovimi starši in jim nuditi podporo.Kako pomagati v vrtcu staršem otroka priseljenca?

 

 • Zagotoviti spoštljiv odnos do staršev in otroka ter pozitiven pogled na situacijo. 
 • Nuditi razumevanje, podporo in empatijo otroku in staršem.
 • Spodbujati starše k aktivnemu obvladovanju težav.
 • Ponuditi priložnosti za aktivnosti staršev in otrok.
 • Posredovati različne informacije in svetovati staršem.
 • Pomagati pri povezovanju s psihosocialnimi in zdravstvenimi službami.
 • Pomagati pri povezovanju z resursi pomoči v skupnosti (npr. prostovoljci, NVO…).


Kako prisotnost otroka priseljenca v vrtcu vpliva na izvajanje programa?


Zavedati se moramo, da predšolski otroci zelo dobro razumejo socialno krivičnost. S skrbno načrtovanimi, premišljenimi in ustreznimi dejavnostmi v vrtcu, ter z zgledom vzgojitelja, spodbujamo prosocialno vedenje otrok v skupini. Zato pomeni vključevanje otrok priseljencev v oddelke naših vrtcev dodatno bogastvo in izkušnje neposrednega učenja strpnosti, spoštljivosti in drugačnosti, ki nas vse bogati.