Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZA VODSTVO VRTCA

Kontakni podatki

 

mag. Brigita Mark
Tel.: 01/400 5237 (v poslovnem času ministrstva)
Direktorat za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo MIZŠ, Sektor za predšolsko vzgojo

 

 

Petra Založnik

Zavod RS za šolstvo

Tel: +38613005138  (int. 138)

e-naslov: petra.zaloznik(at)zrss.si

 

Kako seznaniti strokovne delavce v vrtcu o vključevanju otrok priseljencev?

 

Priporoča se, da vodstvo vrtca strokovnim delavcem omogoča usposabljanje na temo medkulturnosti in večjezičnosti (izobraževanja, strokovni aktivi, vzgojiteljski zbori …) ter jih spodbuja k iskanju inovativnih pristopov pri vključevanju otrok priseljencev v praksi.


Priporočamo, da imajo otroci priseljenci v prvem letu bivanja v vrtcu, ki se šele uvajajo v novo učno okolje in jezik poleg vzgojitelja še svojega zaščitnika/prijatelja med strokovnimi delavci vrtca (vzgojitelji prostovoljci).
Pri vključevanju otrok priseljencev so vodstvu vrtca in strokovnim delavcem lahko v pomoč gradiva, ki so dostopna na spletni strani MIZŠ ter na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.


Kako seznaniti starše o vključevanju otrok priseljencev in njihovih družin?

 

Priporočamo naslednje aktivnosti:

 • priprava na morebitni sprejem novih otrok priseljencev (pravno-formalni in pedagoški vidik);
 • priprava roditeljskega sestanka, na katerem se obravnava tematika vključevanja otrok priseljencev;
 • priprava delavnic in prireditev za družine vseh otrok v vrtcu na temo medkulturnega dialoga z namenom ozaveščanja o pomenu vzgoje za aktivno državljanstvo (npr. prikaz kulturne in naravne dediščine raznih narodov, upoštevanje ustvarjalnih pobud staršev itd.); aktivna udeležba na skupnih srečanjih tudi za družine priseljenih otrok;
 • informiranje staršev priseljenih otrok o možnostih začetnega učenja slovenščine kot učnega in državnega jezika v R Sloveniji (npr. tečaji pri regionalnih centrih ipd.). 

 
S katerimi aktivnostmi lahko vodstvo vrtca spodbudi uspešno vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin?

 

Poleg zgoraj navedenih ukrepov  vodstvu vrtca priporočamo:

 • povezovanje z institucijami in posamezniki v svojem kraju (nevladne organizacije, gasilci, zdravnik, čebelarji)
 • oblikovanje tima v sestavi: predstavnik vodstva vrtca, predstavnik svetovalne službe, predstavnik vzgojiteljev, ki delajo z otroki priseljencev, predstavnik staršev otrok iz oddelka in predstavnik staršev otrok iz priseljenih družin, po potrebi zunanji strokovnjak. Tim se sestane najmanj 3x letno, po potrebi večkrat.

 

Kako pomagati v vrtcu staršem otroka priseljenca?

 

 • Zagotoviti spoštljiv odnos do staršev in otroka ter pozitiven pogled na situacijo. 
 • Nuditi razumevanje, podporo in empatijo otroku in staršem.
 • Spodbujati starše k aktivnemu obvladovanju težav.
 • Ponuditi priložnosti za aktivnosti staršev in otrok.
 • Posredovati različne informacije in svetovati staršem.
 • Pomagati pri povezovanju s psihosocialnimi in zdravstvenimi službami.
 • Pomagati pri povezovanju z resursi pomoči v skupnosti (npr. prostovoljci, NVO…).


Kako prisotnost otroka priseljenca v vrtcu vpliva na izvajanje programa?

 

Zavedati se moramo, da predšolski otroci zelo dobro razumejo socialno krivičnost. S skrbno načrtovanimi, premišljenimi in ustreznimi dejavnostmi v vrtcu, ter z zgledom vzgojitelja, spodbujamo prosocialno vedenje otrok v skupini. Zato pomeni vključevanje otrok priseljencev v oddelke naših vrtcev dodatno bogastvo in izkušnje neposrednega učenja strpnosti, spoštljivosti in drugačnosti, ki nas vse bogati.