Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNO

Kdo je priseljenec?

 

Glede na dejstvo, da se osredotočamo na šolsko polje in posledično tudi na znanje slovenskega jezika, izraz priseljenec uporabljamo v skladu z razlago, izraženo v Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007, v nadaljevanju Strategija) ter novejšimi šolskimi dokumenti z omenjenega področja, kot so Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012).

 

 

Priseljence v Republiki Sloveniji tako lahko glede na definicijo v Strategiji (2007, str. 8) razdelimo v več skupin:

 

  • nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija priseljencev), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile državljanstvo;
  • osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji;
  • prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito*;
  • državljani držav članic Evropske unije**;
  • otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino.

*    V Strategiji so uporabljeni izrazi: osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci.

**  V Strategiji je za omenjene državljane uporabljen termin: kategorija migrantov s posebnim statusom, ki je postala aktualna z vstopom Slovenije v Evropsko unijo.

 

Kaj je podlaga za vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem?


Pravico do vključevanja otrok priseljencev v VIZ določajo:

 

 

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo dokument " Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno- izobraževalni sistem", kjer so opredeljeni sistemski vidiki vključevanja otrok priseljencev, poseben poudarek pa je glede na ranljivost populacije namenjen vključevanju otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito v vzgojno-izobraževalni sistem. Poleg omenjenega so v dokumentu opredeljeni posebni ukrepi, ki jih je z namenom izboljšav pri vključevanju otrok priseljencev v slovenski vzgojno- izobraževalni sistem ministrstvo pripravilo v letu 2016/17.