Skoči na vsebino

SPLOŠNO

Kdo je priseljenec?

 

Glede na dejstvo, da se osredotočamo na šolsko polje in posledično tudi na znanje slovenskega jezika, izraz priseljenec uporabljamo v skladu z razlago, izraženo v Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007, v nadaljevanju Strategija) ter novejšimi šolskimi dokumenti z omenjenega področja, kot so Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012).

 

 

Priseljence v Republiki Sloveniji tako lahko glede na definicijo v Strategiji (2007, str. 8) razdelimo v več skupin:

 

  • nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija priseljencev), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile državljanstvo;
  • osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji;
  • prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito*;
  • državljani držav članic Evropske unije**;
  • otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino.

*    V Strategiji so uporabljeni izrazi: osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci.

**  V Strategiji je za omenjene državljane uporabljen termin: kategorija migrantov s posebnim statusom, ki je postala aktualna z vstopom Slovenije v Evropsko unijo.

 

Kaj je podlaga za vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem?


Pravico do vključevanja otrok priseljencev v VIZ določajo:

 

 

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo dokument " Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno- izobraževalni sistem", kjer so opredeljeni sistemski vidiki vključevanja otrok priseljencev, poseben poudarek pa je glede na ranljivost populacije namenjen vključevanju otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito v vzgojno-izobraževalni sistem. Poleg omenjenega so v dokumentu opredeljeni posebni ukrepi, ki jih je z namenom izboljšav pri vključevanju otrok priseljencev v slovenski vzgojno- izobraževalni sistem ministrstvo pripravilo v letu 2016/17.