Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Foto: Freedom House, Flickr

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo vsebine namenjene vsem javnostim, predvsem pa učiteljem, vodstvom šol in staršem, da pridobijo uporabne informacije glede vključevanja otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

 

Izobraževanje in šola kot polje izobraževalnih in socializacijskih dejavnosti imata ključno vlogo pri vključevanju otrok, učencev in dijakov priseljencev v novo okolje. Ravno v izobraževalnem procesu priseljenci pridobijo znanja, veščine in stkejo medsebojne vezi, ki jih potrebujejo za vključitev v novo družbeno okolje. Države lahko s svojimi politikami vključevanja priseljenskih otrok v izobraževalni sistem bistveno vplivajo na njihov uspeh v šoli in na njihovo nadaljnjo integracijo v družbo.

Na strani lahko najdete informacije in priporočila za vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

 

 


 

V okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja je izšla publikacija Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (avgust, 2018). Publikacija vsebuje predloge za nekatere spremembe in dopolnitve zakonskih podlag s področij: začetnega učenja slovenščine, individualnega načrta aktivnosti kot dokumenta, ki prispeva k pripoznanju učenčevega predhodnegaznanja in izkušenj, prilagoditev preverjanja in ocenjevanja znanja med šolskim letom, normativnih sprememb in kadrovskih zmožnosti za izvajanje uspešnega vključevanja otrok priseljencev vvzgojno-izobraževalnih zavodih.


Med izvajanjem projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja« bo program dela z otroki priseljenci za področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja implementiran v vse sodelujoče vzgojno-izobraževalne zavode v projektu.

 

 

 

 Postopek                     Splošno                        Uporabno               Za učitelje

 vključevanja

 

     

 Za vzgojitelje                Za vodstvo šole       Za vodstvo vrtca     Za starše