Skoči na vsebino

SPODBUDNO UČNO OKOLJE

Vsi šolajoči imajo pravico do optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost ter omogočanje razvoja in do doseganja čim višje ravni ustvarjalnosti. (2a. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja).