Skoči na vsebino

SPODBUDNO UČNO OKOLJE

Otroci, učenci in dijaki imajo pravico do optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost ter omogočanje razvoja in do doseganja čim višje ravni ustvarjalnosti. (2. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja).

 

Upoštevajoč 2.a člen ZOFVI, ki opredeljuje varno in spodbudno učno okolje, izpostavljamo ključne ukrepe in informacije, ki jih je MIZŠ pripravilo v povezavi s spodbudnim učnim okoljem: