Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo vsebine namenjene vsem javnostim, predvsem pa strokovnim delavcem, vodstvom šol in staršem, da lahko na enem mestu pridobijo uporabne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji kot tudi zakonodajne podlage, uporabna strokovna gradiva ter primere ustreznih reševanj različnih dilem na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja.


Z namenom zaščite otrok pred nasiljem je leta 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) pripravilo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Jasnejša definicija 2.a člena zakona govori o varnem in spodbudnem učnem okolju. Člen predpisuje, da se »v vrtcih, šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu s cilji iz prejšnjega člena zagotovi varno in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju«.