Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POTRDILO O POKLICNI KVALIFIKACIJI ZA OPRAVLJANJE REGULIRANEGA POKLICA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, PRIDOBLJENI V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pristojni organ za izdajo potrdila strokovnjakom, ki so v Republiki Sloveniji pridobili poklicno kvalifikacijo za opravljanje reguliranega poklica v vzgoji in izobraževanju. Potrdilo se izdaja na osnovi 12. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev  oziroma 13. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij 2005/36/ES (UL L 255, 30. 9. 2005).

 

Za namen pridobitve potrdila je potrebno na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, posredovati vlogo z dokazili o pridobljeni poklicni kvalifikaciji za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja (kopije dokazil o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu), na osnovi katerega se izda potrdilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji.

 

Iz potrdila so razvidni regulirani poklici, za opravljanje katerih ste se usposobili v Republiki Sloveniji, na katerih delovnih mestih in v katerih vzgojno-izobraževalnih programih jih lahko opravljate (za poklic učitelj tudi starostna obdobja in predmeti, ki jih lahko poučujete).

 

Potrdilo se izdaja v slovenskem jeziku.

 

Upravna taksa za izdajo potrdila znaša 4,50 EUR (tarifna številka 4, Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). Dokazilo o plačani upravni taksi priložite k vlogi.
 
Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:
• namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA POTRDILO
• prejemnik:  naziv: UPRAVNE TAKSE
                     ulica: Župančičeva 3
                     kraj: LJUBLJANA
• št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
• referenca: 11 33308-7111002-6010


Kontaktna oseba:
Andreja Schmuck
tel.: (01) 400 52 24
e-pošta: andreja.schmuck(at)gov.si