Skoči na vsebino

ŠTUDIJSKE POMOČI

Študijske pomoči

 

Kontaktna oseba: Katja Kovačič

tel.: (01) 400 57 38

e-pošta: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

 

 

 

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 106/2010) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva objavi Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Subvencije šolnin se razpisujejo za tekoče študijsko leto. Prijavo je potrebno oddati v skladu z navodili, ki so navedena v razpisu. Pogodbeno razmerje med prejemnikom subvencije in Ministrstvom za šolstvo in šport je po končanem razpisnem postopku sklenjeno samo za tekoči letnik študija.