Skoči na vsebino

ŠTUDIJSKE POMOČI

 

ŠTUDIJSKE POMOČI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH STROKOVNIH DELAVCEV

 

Ministrstvo v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva vsako leto objavi javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, zaposlenih v vrtcih in šolah, ki izvajajo javno službo. Subvencije šolnin se razpisujejo za tekoče študijsko leto. Prijavo oddajte v skladu z navodili, ki so navedena v razpisu. Pogodbeno razmerje med prejemnikom subvencije in ministrstvom se po končanem razpisnem postopku sklene samo za tekoči letnik študija.

 

Študijske pomoči ureja Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 106/2010).

 

e-pošta: kadrisolstvo.mizs@gov.si