Skoči na vsebino

PREIZKUS ZNANJA UČNEGA JEZIKA NA NARODNO MEŠANIH OBMOČJIH

 

Kontaktna oseba:
Kristina Kaučič

tel.: (01) 400 54 62
e-pošta: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

 

 

Splošno
 


Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja  (Ur. l. RS, št. 35/01)  v 15. členu določa, da strokovni delavec obvlada:

  • italijanski jezik kot učni jezik, če je končal osnovno in srednjo šolo z italijanskim učnim jezikom ali si je pridobil predpisano izobrazbo v italijanskem jeziku,
  • madžarski jezik kot učni jezik, če je končal program dvojezične srednje šole ali fakultativnega pouka madžarskega jezika na srednji šoli ter fakultativnega pouka madžarskega jezika na visoki ali univerzitetni ravni in si je pridobil predpisano izobrazbo v slovenskem ali madžarskem jeziku.

Delavec, ki ne izpolnjuje teh pogojev lahko dokaže, da obvlada učni jezik, če opravi preizkus znanja tega jezika. Obseg, vsebino in način preizkusa ureja Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih (Ur. l. RS, št. 100/06).

 

Obseg preizkusa znanja

 

Preizkus znanja obsega pisni in ustni izpit.

 

Pisni in ustni izpit za strokovne delavce v vrtcu ali šoli v jeziku narodne skupnosti obsegata izpitne teme, ki jih komisija izbere iz predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za italijanščino kot materni jezik, izpitna vsebina – jezik, določenega v skladu z Zakonom o maturi.

 

Pisni in ustni izpit za strokovne delavce v dvojezičnem vrtcu ali šoli obsegata izpitne teme, ki jih komisija izbere iz predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za madžarščino kot materni jezik oziroma za madžarščino kot drugi jezik v dvojezični slovensko-madžarski gimnaziji na narodno mešanih območjih v Prekmurju, izpitna vsebina – jezik oziroma slovenščino kot materni jezik, izpitna vsebina – jezik, določenega v skladu z Zakonom o maturi.

 


Prijava k preizkusu znanja iz učnega jezika
 


Opravljanje preizkusa znanja se organizira v času od 1. septembra do 20. junija.

 

Prijava k preizkusu znanja vključuje:

  • prijavnica k preizkusu znanja iz učnega jezika (obrazec)
  • dokazilo o izobrazbi.

Kandidat pošlje prijavo k preizkusu znanja iz učnega jezika na naslov:

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Služba za kadre v šolstvu
»Prijava k preizkusu znanja iz učnega jezika« 
Masarykova c. 16 
1000 Ljubljana
 


Rok za razporeditev k preizkusu znanja iz učnega jezika
 

Kandidat mora biti k opravljanju preizkusa znanja razporejen najkasneje v 30 dneh po vložitvi popolne prijave. V rok za razporeditev ne šteje čas, v katerem se preizkusi ne opravljajo (20. junij - 1. september).