Skoči na vsebino

PREJEL SEM ODLOČBO O ZAVRNITVI (ENAKO VELJA TUDI ZA ODLOČBO O ZAVRŽBI IN SKLEPOM O USTAVITVI POSTOPKA). ALI MORAM ZNOVA POSLATI PREDLOG Z VSEMI PRIPADAJOČIMI PRILOGAMI?

Predloga za napredovanje v naziv, ki je zaključen s pravnomočno odločbo ali sklepom, ni mogoče dopolnjevati z novimi dokazili.

 

Predlog za napredovanje v naziv je potrebno na novo vložiti, in sicer na ustreznem obrazcu. Priložiti je treba novo mnenje učiteljskega zbora (in oceno delovne uspešnosti, v kolikor predlog vlaga strokovni delavec sam) in dokazila, ki se jih v postopku napredovanja v naziv na novo uveljavlja. Novemu predlogu se prilagajo torej tista dokazila o dodatnem strokovnem delu in izobraževanjih, s katerimi ministrstvo ne razpolaga, in pa seveda novo oceno delovne uspešnosti in mnenje učiteljskega zbora, ki se nanašata na nov predlog za napredovanje v naziv.

 

V kolikor se predlogu prilagajo le nova dokazila je potrebno eksplicitno navesti katera dokazila, ki so bila priložena predlogu za napredovanje v naziv, ki je bil zavrnjen ali zavržen oziroma je bil izdan sklep o ustavitvi postopka, se želi uveljavljati.