Skoči na vsebino

NEKAJ ČASA SEM BIL ZAPOSLEN V VRTCU, POTEM V ŠOLI? KAKO SE VREDNOTIJO POSAMEZNA POTRDILA?

Ker pravilnik izobraževanja in opravljeno dodatno strokovno delo različno vrednoti glede na to, ali je strokovni delavec zaposlen v vrtcu, šoli ali javnemu zavodu iz 28. člena ZOFVI, se izobraževanja in dodatno strokovno delo vrednoti v skladu s tistim delom pravilnika, ki ureja vrednotenje področja, kjer je bil strokovni delavec zaposlen, ko je točke pridobil.

 

V času, ko ste bili zaposleni v vrtcu, se torej potrdila vrednotijo skladno s 17. členom pravilnika, v času zaposlitve v šoli pa v skladu z 20. členom. V predlogu za napredovanje je potrebno natančno navesti od kdaj do kdaj ste bili zaposleni v vrtcu in šoli.