Skoči na vsebino

KDO MI IZDA POTRDILO O OPRAVLJENEM DELU?

Dodatno strokovno delo, ki ga je strokovni delavec opravil v okviru zavoda, v katerem je zaposlen, lahko s svojim podpisom potrdi ravnatelj oz. direktor tega zavoda. Dodatno strokovno delo, ki ga je strokovni delavec opravil izven zavoda in se praviloma vrednoti v skladu z b), c), č), d), e) ali f) razdelkom, pa mora potrditi institucija, za katero ali v sodelovanju s katero je strokovni delavec opravil delo. Dokazila o opravljenem dodatnem delu morajo izkazovati tudi upravičenost do umestitve v posamezni razdelek pravilnika.