Skoči na vsebino

KATERI ČLEN PRAVILNIKA NAJ GLEDAM GLEDE NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA?

Vsa izobraževanja, ki niso bila predhodno objavljena v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju opredeljuje pravilnik:
- v 16. členu za zaposlene v vrtcu,
- v 19. členu  pa za zaposlene v šolah.
- v 22. členu navaja dodatna funkcionalna znanja, ki jih lahko v postopku napredovanja v naziv uveljavljajo zaposleni iz 28. člena ZOFVI.


Za ovrednotenje daljših programov se uporablja 11. člen Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju .