Skoči na vsebino

KATERI ČLEN PRAVILNIKA NAJ GLEDAM GLEDE DODATNEGA STROKOVNEGA DELA?

Seznam možnega točkovanja dodatnega strokovnega dela pravilnik navaja:
- v 17. členu za zaposlene v vrtcu,
- v 20. členu za zaposlene v šolah,
- v 23. členu pa za zaposlene v javnih zavodih iz 28. člena ZOFVI (ZRSŠ, ACS, CPI, CŠOD, ŠR in RIC).