Skoči na vsebino

KAKO DO OBRAZCA ZA NAPREDOVANJE V NAZIV IN KATERI OBRAZEC JE PRAVI?

Obrazec za napredovanje v naziv je dostopen na spletu.
Predlog se vloži na obrazcu, ki je sestavni del pravilnika in je objavljen v Uradnem listu.

 

Za potrebe vročanja je pomembno, da so v obrazec predloga vnešeni pravilni in ažurni podatki o stalnem oz. začasnem prebivališču strokovnega delavca

 

Obrazec je enoten za napredovanje v kateregakoli od nazivov, razlikuje pa se glede na to, ali predlog vlaga:

- ravnatelj oziroma svet šole, vrtca, zavoda (Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive - vlagatelj ravnatelj oz. direktor (doc) (pdf)) ali  

- strokovni delavec oziroma ravnatelj ali direktor sam (Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive - vlagatelj strokovni delavec (doc) (pdf)).

 

V primeru, da predlog vlaga ravnatelj, obrazec vsebuje tudi oceno delovne uspešnosti.

 

Sestavni del obeh obrazcev je seznam dodatnega strokovnega dela in seznam uspešno opravljenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.