Skoči na vsebino

ALI MI POTRDILA, KI SEM JIH PRIDOBIL PRED PRIDOBITVIJO NAZIVA MENTOR OZ. SVETOVALEC ZAPADEJO?

V skladu s 14. členom pravilnika morajo biti izobraževanja in dodatno strokovno delo, ki ga želi strokovni delavec uveljavljati v postopku napredovanja v naziv, opravljeno po vložitvi predloga za naziv, ki je bil strokovnemu delavcu že podeljen.