Skoči na vsebino

ALI MI LAHKO VRNETE DOKUMENTACIJO, KI SEM JO POSLAL V PREDLOGU?

Skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku je potrebno vložen predlog, skupaj s posredovanimi dokazili, trajno hraniti v arhivu ministrstva.
ZUP v 82. členu daje stranki, na podlagi pisne ali ustne izjave, pravico pregledovati dokumente in jih tudi preslikati.