Skoči na vsebino

ALI JE POTREBNO PRILOŽITI IZVIRNIKE DOKAZIL IN POTRDIL?

K obrazcu se prilaga fotokopije dokazil in potrdil (ni potrebno, da so overjena).