Skoči na vsebino

NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

Kontaktni osebi:

 

Vida Trilar
tel.: (01) 400 52 33
e-pošta: vida.trilar(at)gov.si

 

Nataša Miklič

tel.: 01 400 53 27

e-pošta: natasa.miklic(at)gov.si

 

Na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, v Sektorju  za razvoj kadrov v šolstvu vodimo vse postopke za zagotavljanje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
   
Programe objavimo na svetovnem spletu v aplikaciji Katis - Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju Katis). Zaposleni v vzgoji in izobraževanju za uporabo Katisa pridobijo geslo s katerim imajo možnost, da se lahko prijavijo na objavljene programe in imajo na voljo vse informacije v zvezi z evidenco lastnih izobraževanj.

Od šolskega leta 2017/18 so v Katisu objavljeni programi: IZP – programi za izpopolnjevanje izobrazbe, PPU – programi profesionalnega usposabljanja, ESS - projektni programi, TK - tematske konference in IP – izredni programi.
   
Izvajalci programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v spletni aplikaciji Katis vodijo vse podatke o programih in njihovih udeležencih.
 
Za projektne programe (ESS), programe profesionalnega usposabljanja (PPU) in izredne programe (IP), ki so objavljeni v Katisu, izvajalci Sektorju za razvoj kadrov v šolstvu posredujejo podatke tudi v fizični obliki, v skladu s pogodbo o izvajanju programov.