Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA Z OKOLJEM

 

 

                                                                           

 

 

Uvod

 

Sodelovanje izobraževalnega sistema z gospodarstvom in okoljem je eden od pomembnih strateških ciljev na področju izobraževanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izvedlo številne ukrepe na tem področju.

 

Srednješolsko izobraževanje

Zakon o vajeništvu

 • Eden ključnih stebrov za zmanjševanje brezposelnosti in socialne izključenosti mladih
 • Približati poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev
 • Tesneje povezati  izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom
 • 50% izobraževalnega programa predstavlja praktično usposabljanje na vajeniškem učnem mestu
 • Pilotni projekt v šolskem letu 2017/18 vključuje 53 dijakov

 

Visoko šolsko izobraževanje

Novela Zakona o visokem šolstvu

 • V veljavi od 15. 12. 2016
 • Povečana fleksibilnost študijskih programov
 • Zagotavljanje večje avtonomije visokošolskih zavodov
 • Olajšano prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela

 

Projekti financirani iz sredstev evropske kohezijske politike v RS

Po kreativni poti do praktičnega znanja

 • Neposredno partnerstvo visokošolskih zavodov in gospodarstva
 • Mladi že v času šolanja pridobivajo praktične izkušnje in kompetence za lažji vstop na trg dela  
 • Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju
 • "Študentski inovativni projekti za družbeno korist"
 • Sodelovanje študentov, pedagoških mentorjev ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja, pa tudi z gospodarstva

Karierni centri

 • Zagotavljajo celovito in kakovostno karierno orientacijo za študente skozi celotni študijski proces
 • Usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela
 • Podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

 

Za boljše vključevanje mladih na trg dela MIZŠ načrtuje sistematično spremljanje zaposljivosti diplomantov, kar bo omogočilo lažje prilagajanje študijskih programov potrebam gospodarstva in negospodarstva.

 

Partnerstvo za spremembe

 • Ustvarjanje povezav in izmenjava strokovnega znanja med javno upravo in gospodarstvom
 • Spoznavanje in prenašanje delovnih praks
 • Pridobivanje in deljenje izkušenj
 • Posebna spletna stran: www.partnerstvozaspremembe.si