Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSTALE UPORABNE INFORMACIJE - VEČ

Ostale uporabne informacije

Slovenija je pristopila k zaključnemu dokumentu Fourth International Day of Women and Girls in Science forum, ki je potekal 11. in  12. februarja 2019.


Priporočilo za kvalitetne in brezplačne seminarje »Le z drugimi smo«

 

Združenje vseh evropskih akademij (ALLEA) je objavilo slovenski prevod revidirane izdaje Evropskega kodeksa ravnanja za raziskovalno integriteto, dokumenta, ki ga evropska raziskovalna skupnost uporablja kot okvir za dobre raziskovalne prakse.

 

Opažanja in priporočila udeležencev panela z naslovom “Kako je biti tuja znanstvenica ali znanstvenik v Sloveniji?«, ki ga je organizirala Komisija za enake možnosti v znanosti 29. 11. 2018.

 

V slovenskem jeziku je dostopen prevod zadnjega bolonjskega ministrskega komunikeja, ki je potekal v Parizu, 24. in 25. maja 2018 (Pariški komunike).

 

Povzetek javne razprave o predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti

 

Protokoli o sodelovanju na področju izobraževanja z Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovom, Makedonijo in Srbijo veljavni do vstopa posamezne države v EU. To velja tudi za osnovnošolce in dijake (doc) (julij 2018).

 

Poročilo strokovne delovne skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah (RINOS, maj 2018).

 

MIZŠ je skupaj z OECD 27. in 28. marca 2018 pripravilo dvodnevno srečanje o upravljanju izobraževanja odraslih po metodologiji OECD.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo dokument " Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem"

 

V Ljubljani je 10. aprila 2018 potekalo 16. zasedanje slovensko-hrvaškega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje. Skupni odbor je med 146 predlogi raziskovalnih projektov izbral 52 projektov, ki bodo sofinancirani v obdobju 2018-2019. Več >>

 

V kraju Saclay v Franciji je 6. aprila 2018 potekalo 13. zasedanje mešane komisije za sodelovanje med Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo in alternativne energije (CEA). Za sofinanciranje v obdobju 2018–2020 je mešana komisija med 15 prijavljenimi projekti izbrala 5 projektov. Več >> 

 

VIDEO: Predstavitev izobraževalnega sistema v RS (v angleščini)

 

Projekt Moj sanjski vrtec - kako zgleda sanjski vrtec skozi otrokove oči?

 

Publikacija Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 2016/17


Javnim vrtcem, vrtcem s koncesijo in občinam sporočamo, da je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 20/17), ki opredeljuje  pogoje za odstopanje od normativa predpisane igralne površine na otroka za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo. (Priloga: Obrazec)

 

Protokol ravnanj za zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu

  

Povabilo strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja za zbiranje prijav za delo v evropski šoli

 

Uveljavitev zakona o izvajanju mednarodnih programov na področju vzgoje in izobraževanja in pravilnika o registru zasebnih šol in vrtec, ki izvajajo mednarodne programe 

 

Obvestilo o uvedbi e-računov MIZŠ s 1. 1. 2015

 

Obvestilo o uvedbi dodatnih obveznih podatkov e-sloga računa

      

Enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS 66/14)

 

26. januarja 2017 je izšlo tematsko poročilo omrežja Eurydice z naslovom Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education. Poročilo prinaša informacije o mehanizmih in praksah, s katerimi države podpirajo oblikovanje na dokazih temelječih politik na področju izobraževanja.

 

Povzetek javne razprave o položaju drugega tujega jezika v OŠ

 

Informacija - Sodelovanje s partnerji iz Velike Britanije v Obzorju 2020 po Brexit referendumu

 

Status društev v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

 

Od 1. januarja 2017 ima Švica status pridružene članice v Obzorju 2020.

 

Vlada RS je 14. 12. 2016 sprejela revizijo NRRI 2016, ki prinaša pregled dosedanjega izvajanja Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 (NRRI), posodobljen seznam mednarodnih RI projektov ter informacije o povezavah med NRRI 2016 in Strategijo pametne specializacije (S4). Povezava do slovenske in angleške verzije dokumenta.

 

Generalni direktorat Evropske Komisije za raziskave in inovacije je pripravil infografike za posamezne države, ki poudarjajo prednosti in slabosti raziskovalnih in inovacijskih sistemov držav članic, na podlagi priporočil evropskega semestra in popis udeležbe držav v dejavnosti Obzorja 2020 - Policy Support Facility (PSF).

 

Evropska komisija je 25. julija 2016 predstavila posodobljen delovni program za leto 2017 za Obzorje 2020.

 

Nova brezplačna storitev v okviru Obzorja 2020 za podporo pri razvoju načina uporabe projektnih rezultatov (Exploitation of H2020 R&I results)

 

Vabilo osnovnim in srednjim šolam za sodelovanje v projektu NAPOJ – Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti

 

Javna agencija RS za varnost prometa je izdala smernice za šolske poti.

 

Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO, 1995. Slovenski prevod: Izobraževalni center Eksena, 2015