Skoči na vsebino

MARIE SKLODOWSKA CURIE ACTIONS ON SKILLS, TRAINING AND CAREER DEVELOPMENT

O tematiki delovnega programa:

Delovni program Dejavnosti Marie Sklodowska Curie je program za razvoj človeških virov v znanosti, za razvoj raziskovalnega in inovativnega dela ter za povečanje strokovnih kompetenc raziskovalcev. Posamezne dejavnosti ali sheme programa zagotavljajo visokokvalitetno raziskovalni in inovativno usposabljanje, privlačne znanstvene kariere, priložnosti za izmenjavo znanja s pomočjo čezmejne ali medsektorske mobilnosti raziskovalcev, z namenom, da bodo kar najbolje usposobljeni za odzive na sedanje in bodoče družbene izzive. Namenjene so raziskovalcem na vseh področjih znanstvenega dela, iz vseh držav sveta, v vseh obdobjih njihovih raziskovalnih ali inovacijskih karier.

Delovni program obsega sheme sodelovanja:

  • Marie Sklodowska Curie inovativne mreže za usposabljanje raziskovalcev  (MSCA Innovative Training Networks - ITN);
  • Marie Sklodowska Curie individualne štipendije (MSCA Individual Fellowships - IF);
  • Marie Sklodowska Curie izmenjava raziskovalnega in inovacijskega osebja (MSCA Research and Innovation Staff Exchange - RISE);
  • Marie Sklodowska Curie sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov (MSCA Co-funding of regional, national and international programmes - COFUND);
  • Evropska noč raziskovalcev.

 

Delovni program:

Marie Sklodowska Curie Actions (pdf)

 

 

 

Pomembne tematske spletne povezave:

Mednarodna mreža NCP - PeopleNetworkPlus

EURAXESS EU

EURAXESS Slovenia

 

Nacionalna kontaktna oseba:

dr. Stojan Sorčan

tel.: 01 478 47 27

stojan.sorcan(at)gov.si