Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JOINT RESEARCH CENTRE

O tematiki delovnega programa:

Skupni evropski raziskovalni center (JRC) je objavil prvi delovni program ( WP 2014-2015) v okviru Obzorja  2020. Program je usklajen oz. sledi skupnim prioritetam EU, kot so  premagovanje ekonomske krize, uporaba obnovljivih virov energije in uravnavanje podnebnih sprememb. Zagotavlja, da bo neodvisno in zanesljivo znanstveno svetovanje še naprej  na voljo Evropski Komisiji za obvladovanje izzivov na naslednjih področjih: Evropska ekonomska in  monetarna zveza (EMU); enotni trg, gospodarska rast, zaposlovanje in inovacije; ekonomija nizkoogljičnih izpustov, okolje in učinkovita raba virov energije; kmetijstvo in globalna prehranska varnost ; zagotavljanje  sistema javnega zdravstva, kakovostnega življenja starostnikov in varstva vseh državljanov EU; nuklearna varnost. Dodatno bo JRC razvijal  multi-disciplinaren in večsektorski horizontalen pristop, s katerim bo omogočal celostno znanstveno svetovanje na številnih obsežnih/kompleksnih področjih. Prav tako bo JRC še naprej spodbujal svoje obstoječe sodelovanje s ključnimi partnerji, kot so: druge institucije EU, države članice, znanstvena skupnost in industrijski partnerji (deležniki).

 

Delovni program:

Key orientations for the Joint Research Centre’s multi-annual work programme for 2016-17 (pdf)

Detailed Work PLan for the JRC Work Programme 2016-2017 (pdf)

 

 

Commission decision on the Multi-Annual JRC Work Programme 2014-2015 (pdf)
Key Orientations for the JRC Work Programme 2014-2015 (pdf)
Detailed Work Plan for the JRC Work Programme 2014-2015  (pdf)

 

 

Pomembne tematske spletne povezave:

JRC

JRC Official Leaflet

JRC Newsletter

European Forum for Science and Industry

 

Nacionalna kontaktna oseba:

Tina Ušaj

tel.: 01 478 4611

tina.usaj(at)gov.si