Skoči na vsebino

RAZPIS ERC ADVANCED GRANT 2019

ERC je odprl razpis za že uveljavljene raziskovalce z izjemnimi znanstvenimi dosežki v zadnjih 10 letih: ERC Advanced Grant 2019 na https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg.

 

Navodila za prijavitelje bodo objavili čim prej. V primerjavi z lansko dokumentacijo za pripravo projekta so tri spremembe:

  • Prva je opomba, da naj se pri navajanju znanstvenih objav ohrani vrstni red avtorjev kot je to na sami objavi.
  • Druga sprememba se nanaša na to, da je potrebno ob oddaji projektnega predloga imeti pisni pristanek vseh poimensko navedenih oseb, ki bodo vključene v projekt, v kolikor bi bili pozvani k predložitvi teh dokazil. Zadostuje tudi preprosta komunikacija po elektronski pošti.
  • In tretja, da je zdaj tabela stroškov izločena iz dela B2, sekcije c, in predstavlja samostojni del oddanega projektnega predloga. Še vedno velja, da bodo tabelo stroškov obravnavali panelisti šele na drugi stopnji evlavacije hkrati z ostalim delom B2.

Razpis je odprt do 29. avgusta 2019, do 17:00 ure.

 

Pripravila:

dr. Andreja Umek Venturini

andreja.umek-venturini(at)gov.si